Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden d. 17.-18. november

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 17. og 18. november 2018.

30.10.2018 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Colourbox

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 17. november kl. 00.01 til søndag den 18. november kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Overordnet plan for Servicearbejdet:

  • Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af netværksændringer. Bl.a. vil hjemmesider/au.dk, STADS, IDM (herunder stamkort), mit.au, mit.LDAP, WEB Room booking, ”Skemaer og Lokaler”, Videokonference, Blackboard, Horizon, Økonomi- & Bi-systemer m.fl. blive berørt.
  • Trådløst netværk, print, fjernlokationer og internet til/fra AU vil blive afbrudt i 2 x 30 min. i tidsrummet 00.01-05.00, natten mellem fredag og lørdag.
  • Trådet netværk, IDM, STADS og Blackboard vil blive driftsforstyrret fra lørdag kl. 00.01 til søndag senest kl. 20.00.
  • Fra den 1. november kan du finde en detaljeret plan for arbejdet på www.serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se de næste års planlagte Servicevinduer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk. 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet