Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden d. 8.-9. september

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 8. og 9. september 2018.

23.08.2018 | Louise Asmund-Hjorth

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 8. september kl. 00.01 til søndag den 9. september kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Overordnet plan for Servicevinduet:

  • Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 18.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på flere IT- og IP-telefoniservices på grund af systemopdateringer.
  • Hjemmesider/au.dk og netværk på Fuglsangs Allé vil desuden være berørt i hele Servicevinduet (dvs. både lørdag og søndag). Der bliver etableret en ”nødside” på www.au.dk i perioden.
  • Søndag kl. 07.00 til senest kl. 23.59 vil der yderligere være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af systemopdateringer af forskellig varighed. Men hovedparten af opdateringerne vil ligge i tidsrummet 07.00 til 18.00.
  • Fra den 23. august kan du finde en detaljeret plan for arbejdet på www.serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se de næste års planlagte Servicevinduer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, AU IT