Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden den 11. og 12. september

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 11. og 12. september 2021.

18.08.2021 | Jakob Rom Johansen

Begrænset IT i weekenden 11. og 12. september.

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 11. september kl. 00.01 til søndag den 12. september kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv. 

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk . 

Overordnet plan for servicearbejdet

Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på nogle IT-, på grund af netværksændringer, test og systemopdateringer. 

Bl.a. kan netværk og print i nogle bygninger, netværk/adgangskontrol på Tandlægeskolen (begge dage) samt flere andre services blive berørt. 

Søndag kl. 07.00 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-services på grund af netværksændringer og systemopdateringer. 

Bl.a. vil følgende blive berørt: Netværk og print i nogle bygninger, netværk/adgangskontrol på Tandlægeskolen (begge dage), Miralix, EGBolig, Inteum, Syllabus, IDM, GitLab, IDM, STADS, økonomi- samt BI-systemer, AU-hjemmesider, samt SOA herunder bl.a. mit.au.dk. 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til  serviceinfo@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration