Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden den 26.-28. april

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser fra den 26. - 28. april 2019.

11.04.2019 | Malene Hjulmand Bundgaard

Foto: Colourbox

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra fredag den 26. april kl. 19 til søndag den 28. april kl. 23.59. I perioden bliver der udført nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter og AU's netværk.

Overordnet plan for servicearbejdet:

  • Fredag kl. 19 til lørdag kl. 8 ca. vil BlackBoard være driftsforstyrret.

  • Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af netværksændringer og systemopdateringer: Bl.a. vil netværk (kan også påvirke adgangterminaler og CTS)  , print i nogle bygninger, filsystemer, hjemmesider, IDM, Økonomi- og BI-systemer, Trio, WorkZone, Syllabus og SOA herunder bl.a. mit.au blive berørt.
  • Fra lørdag kl. 7 til søndag kl. 17 vil STADS og AUHRA blive berørt. 
  • Fra lørdag kl. 19 til søndag kl. 8 vil Blackboard blive berørt.
  • Søndag kl. 9 til kl. 18 vil netværket i Emdrup, Flakkebjerg og Kalø blive berørt i det omfang, det ikke kan nås at færdiggøres lørdag.

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også se de næste års planlagte servicevinduer.

     

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, AU IT