Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden den 6. og 7. februar

AU’s IT-systemer og andre services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 6. og 7. februar 2021.

22.01.2021 | SERVICEINFO@AU.DK

AU IT samt AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 06. februar kl. 00.01 til søndag den 07. februar kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, telefoni, strøm etc.

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, men naturligvis KUN hvis der er åbnet på AU i weekenden*. Du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet gennem AU. 


Overordnet plan for Servicearbejdet:

Lørdag fra kl. 06.00 til senest kl. 23.59 vil der blandt andet være periodiske driftsforstyrrelser på netværk, trådløst netværk, filer (Isilon i hele weekenden) mit.au og flere systemer på grund af systemopdateringer samt udskiftninger af systemer og netudstyr. Og der vil være strømafbrydelse i bygning 2628 (FUGL) lørdag formiddag pga. tavlearbejde. 

Søndag fra kl. 07.00 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på REDcap, PostAU, Syllebus, Inteum, ProMark, Filer (Isilon), STADS, EDDI, PostAU, GitLab, flere navngivne Linuxservere, IDM, Økonomi- og BI Systemer, Integrationsplatformen (flere systemer herunder bl.a. mit.au.dk), samt AU hjemmesidekompleks på grund af systemopdateringer.

Fra den 21. januar kan du finde en mere detaljeret plan for arbejdet på Serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se det næste, samt de næste års planlagte Servicevinduer på AU.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk.

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet