Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden den 7. - 8. september

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser fra den 7. - 8. september 2019.

19.08.2019 | serviceinfo@au.dk

Foto: Colourbox

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører det tredje planlagte servicevindue i år fra lørdag den 7. september kl. 00.01 til søndag den 8. september kl. 23.59. I perioden bliver der udført nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.  

I hele weekenden kan man benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/UV-lokaler, og man kan arbejde lokalt på sin computer – det vil sige uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Overordnet plan for servicearbejdet

Lørdag:

  • Fra kl. 07.00 til 22.00: Gentagne kortere driftsforstyrrelser på mange IT-systemer.
    Netværk (trådløst/trådet), print, adgangskontrol m.v. vil være driftsforstyrret i op til 30 min, når de mange enheder opdateres forskellige steder på AU 8000C.
    Universitetets hjemmesider vil være ude af drift i samme periode (se også under søndag).
  • Fra Kl. 18.00 til 22.00: Adgang via VPN eller netværk vil ikke være muligt for alle IT-support-enheder og Fællesadministrationen (herunder AU IT, Drift & Udvikling). 

Søndag:

  • Fra kl. 07.00 til 18.00: Driftsforstyrrelser på flere IT-systemer herunder mit.au.dk, Selvbetjening, Navision og økonomisystemer, IDM, Sharepoint, filer på fællesdrev, universitetets hjemmesider, STADS, STADS Selvbetjening, STADS VIP, EDDI m.fl.

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på https://serviceinfo.au.dk/da/ServiceWindow/Details/5. Her kan du også følge status på servicearbejdet. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, AU IT