Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden d. 2.-3. februar

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 2. og 3. februar 2019.

25.01.2019 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Colourbox

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 02. februar kl. 00.01 til søndag den 03. februar kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Overordnet plan for Servicearbejdet:

  • Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af netværksændringer og systemopdateringer. Bl.a. vil netværk, print i nogle bygninger, IDM, Økonomi- og BI-systemer samt SOA herunder bl.a. mit.au.dk blive berørt.
  • STADS og AUHRA vil blive berørt allerede fra fredag 01. februar til hhv. lørdag kl. 16 og søndag kl. 16 efter ønske fra Systemejere.
  • Trådløst netværk, print, VPN/remote.au.dk, fjernlokationer og internet til/fra AU vil blive afbrudt i tidsrummet 00.01-07.00, mellem fredag og lørdag.
  • Trådløst netværk vil også blive driftsforstyrret søndag mellem 09.00 og 11.00.
  • Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på Serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se de næste års planlagte Servicevinduer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet