Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Behov for mere information om ledelseshåndtering af omtalt sag

Der er blevet udtrykt behov for mere information om, hvad ledelsen har gjort for at håndtere sagen om den meget omtalte Nature-artikel, som i sommeren 2020 blev trukket tilbage på grund af en fejl i en computerkode. På den baggrund skrev dekan Kristian Pedersen i fredags til alle medarbejdere på fakultetet uddybende om bl.a. ledelsens håndtering af sagen og det konkrete forløb, som er i gang.

17.02.2021 | Brian Bech Nielsen

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

Der er bl.a. stillet spørgsmål, om ledelsen har været for passiv i håndteringen af tvivlsom forskningspraksis i denne sag. Det er ikke tilfældet.

Ledelsen på instituttet greb ind, da sagen udviklede sig fra at være en faglig uenighed til at være et spørgsmål om forskningsintegritet. Fakultetets rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og universitetets praksisudvalg blev involveret på ledelsens foranledning ad flere omgange. Find link til beskrivelse af forløb nedenfor.

Et andet spørgsmål, som har været rejst flere steder på universitetet, er, om medarbejdere frit kan rejse kritik af forskningspraksis. Svaret er et entydigt ja. Alle medarbejdere på universitetet kan indgive en sag til praksisudvalget. De kan til enhver tid vende en problematik med fakulteternes rådgivere for ansvarlig forskningspraksis. Medarbejdere er endelig også velkommen til at fremlægge materiale til ledelsens vurdering, hvis de har mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Der er og skal altid være rum til åben kritisk debat på Aarhus Universitet.  

Denne sag har også understreget, hvor vigtigt det er for universitetet at værne om dets integritet. Eksterne aktører og fonde skal ikke have indflydelse på vores håndtering af interne forhold, hvilket heller ikke har været tilfældet i denne sag. De mails, som er blevet omtalt i pressen, kunne læses som udtryk for et eksternt pres, men det har universitetet ikke givet efter for. Som nævnt flere gange før, er sagen håndteret uden hensyntagen hertil. 

Læs ledelseshåndtering af forløb

Læs Kristian Pedersens mail til medarbejdere 12. februar 2021

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ledelsen