Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

”Beskriv din idé, så en 14-årig kan forstå det”

Du kommer ikke langt med en halvhjertet ansøgning, hvis du gør dig håb om at modtage en bevilling fra Innovationsfonden. En præcis og letforståelig projektbeskrivelse og detaljeret plan for implementering er nøglen, lyder det fra to AU-forskere, der tidligere har fået bevilling.

10.12.2021 | Jakob Binderup Christensen

Professor Lisbeth Frostholm har to gange oplevet at få afslag på en ansøgning til Innovationsfonden, inden hun i 2018 modtog 9,4 millioner kroner til udvikling af en applikation til patienter med udiagnosticerede symptomer. Foto: Jakob Binderup

Torsdag i sidste uge var der igen hjælp at hente for alle forskere, der har oplevet at få afslag på en ansøgning om en projektbevilling og dem, der går med overvejelser om at sende en ansøgning.

I en række af inspirationsmøder afholdt af AU Health blev der denne gang sat fokus på Innovationsfonden, som hvert år uddeler et stort trecifret millionbeløb i støtte til forskning og udvikling på blandt andet sundhedsområdet.

Formålet med mødet var at give potentielle ansøgere de bedste kort på hånden ved at fokusere på virkemidler og faldgruber i alle faser af ansøgningsprocessen.

Tips og tricks til den gode ansøgning

Professor i sundhedspsykologi Lisbeth Frostholm og ph.d. og klinisk lektor Christian Lodberg Hvas – begge fra Institut fra Klinisk Medicin - var begge inviteret til mødet for at dele deres erfaringer med ansøgningsprocessen.

Lisbeth Frostholm har selv to gange – i 2016 og 2017 - fået afslag fra Innovationsfonden, men fik sammen med en kollega fra SDU i 2018 en bevilling på 9,4 millioner kroner til at udvikle en digital applikation til patienter med vedvarende udiagnosticerede symptomer.

Christian Lodberg Hvas modtog i 2018 en bevilling på 17 millioner kroner fra fonden til et forskningsprojekt, der skal være med til at gøre såkaldt fæcestransplantation til en standardbehandling på danske hospitaler.

Her følger de bedste råd fra de to forskere til dig, der overvejer at søge midler fra Innovationsfonden:

 • Beskriv hvordan din forskningsidé skaber værdi, ”så en 14-årig dreng kan forstå det”, som Christian Lodberg Hvas formulerer det. Husk at ansøgningen skal læses og vurderes af personer, der ikke er eksperter på området.

  • Hvis det ikke drejer sig om kommerciel værdi, så alliér dig eventuelt med sundhedsøkonom, der kan vurdere den overordnede værdi for samfundet.

 • Beskriv så præcist og udførligt som muligt, hvordan din forskningsidé kan afhjælpe en hidtil uløst problemstilling.
 • Redegør så præcist og udførligt som muligt, hvordan din forskningsidé skal implementeres, så den skaber værdi, når fondsmidlerne er sluppet op.
 • Sørg allerede fra starten at have samarbejdsaftaler på plads med relevante fagpersoner, hvis ekspertise er nødvendig for at implementere din forskningsidé.
 • Sørg for, at din ansøgning hænger sammen og sørg for, at budget og tidslinje for delmål og endelig implementering fremstår realistisk og overskueligt.
 • Søg sparring: Gennemgå din ansøgning og eventuelle salgstale med kolleger. Sørg for både at inddrage kolleger fra dit eget fagmiljø og personer, der ikke kender området.

Styr på det formelle

På mødet deltog også Innovationsfondens investment officer Marlene Fredborg, der var enig i forskernes betragtninger om, at ansøgningerne skal være så udførlige, konkrete og præcise, at alle – uanset baggrund – kan se perspektiverne i projektet.

Derudover havde hun følgende gode råd til potentielle ansøgere:

 • Hav styr på de formelle krav.
 • Start i god tid
 • Vær konkret og koncis – at kunne være kortfattet er ofte et tegn på, at man har tænkt projektet helt igennem.
 • Vær sikker på, at budgettet matcher projektets størrelse. (Og husk, at budget omfatter alle ressourcer – ikke kun penge).
 • Få andre til at gennemgå din ansøgning.

Marlene Fredborg redegjorde samtidig for de formelle krav, der stilles til ansøgerne.

Overordnet fokuserer Innovationsfonden på interdisciplinær forskning og innovation, der skaber nye løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer, forklarede hun.

Fondens investeringer bidrager bl.a. til ny viden om og udvikling af ny sundheds- og velfærdsteknologi, forbedringer af forebyggelse og behandlinger i sundhedssektoren.

Derudover kan fondens investeringer bidrage til at styrke den kliniske forskning, der bidrager til bl.a. personlig medicin, det digitale sundhedsområde, kunstig intelligens samt øget virtuel og teknologisk brug i forbindelse med afvikling af kliniske forsøg.

Fondens bevillinger kan dække op til 75 procent af projektets samlede omkostninger og 44 procent af overhead-udgifterne.

Ifølge Marlene Fredborg er ”interdisciplinær” et nøgleord for fonden, der har en mission om at styrke samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det formål at skabe værdi og arbejdspladser.

Derfor er det ifølge Marlene Fredborg vigtigt, at man som ansøger redegør for partnerskaber med andre fagpersoner, der er nødvendige for at implementere idéen.

Ansøgninger bliver generelt vurderet ud fra de tre følgende parametre:   

 • Idéens kvalitet.
 • Impact – værdiskabelse (kommerciel eller samfundsnytte).
 • Kvaliteten af udførelse/implementering.

Få hjælp med i ansøgningsprocessen

Har man brug for hjælp med ansøgningen, står Innovationsfonden klar til at hjælpe.

Det samme gør Forskningsstøtteenheden, der på inspirationsmødet var repræsenteret af AC-fuldmægtig Aisha Rafique.

Ansøgere kan her få hjælp med følgende:

 • At forbedre, strukturere og konkretisere ansøgningen.
 • At give ikke-videnskabelig feedback.
 • At tjekke, om ansøgningen lever op til formelle krav.
 • At lægge budget.
 • At gennemføre testinterview før eventuelt møde med fonden.

Næste deadline for ansøgninger til Innovationsfonden er 5. april 2022.

Kontakt

Hans Erik Bøtker, prodekan for forskning

Telefon: +4540293389

Mail: boetker@au.dk

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder