Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Beslutning om fusion af SKT og IO er udsat til december

Bestyrelsen på Aarhus Universitet anerkender sundhedsdekanens vision om et samlet mund- og tandfagligt institut, men ønsker at forslaget skal beskrives nærmere. Ikke mindst af hensyn til medarbejderne.

18.06.2015 | Henriette Stevnhøj

AU's bestyrelse siger ’måske’ til dekan Allan Flyvbjergs forslag om at fusionere IO og SKT.

Bestyrelsen på Aarhus Universitet valgte onsdag at sige ’måske’ til dekan Allan Flyvbjergs forslag om at fusionere Institut for Odontologi (IO) og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT). Overordnet var bestyrelsen positiv over for visionen, men belært af tidligere processer på Aarhus Universitet og i respekt for de mange høringssvar, skal forslaget beskrives nærmere.  

Allan Flyvbjerg har forståelse for bestyrelsens afgørelse.

”Det er væsentligt, at vi ikke forcerer en proces, men bruger den nødvendige tid til at gå i dialog med de faglige miljøer. Jeg hæfter mig ved, at bestyrelsen anerkender den grundlæggende idé med at samle enhederne.  Derfor mener jeg også, at vi et godt afsæt for at arbejde videre med beskrivelsen”, siger Allan Flyvbjerg.

Dekanen vil i samarbejde med en sparringsgruppe bruge efteråret på at beskrive visionen og forslaget nærmere. Det bliver en proces, der vil inddrage medarbejderne og de studerende ved de to enheder.

”Vi skal i dialog med hinanden på tværs af enhederne. De mange gode og velfunderede høringssvar vil også indgå i denne proces”, siger Allan Flyvbjerg.

Beskrivelsen af forslaget til fusion vil blive behandlet på bestyrelsens møde i december.

 

  • Faglig sparringsgruppe består af viceskoleder Anne B. Christensen, SKT, viceinstitutleder Eva Karring, IO, samt sekretariatsstøtte.
  • Ellen Frandsen og Caroline Hørsted fortsætter som ledere for hhv. IO og SKT til 31. juli.
  • Anne B. Christensen og Eva Karring bliver herefter konstituerede ledere indtil en permanent løsning er klar.

Yderligere information

Dekan Allan Flyvbjerg
dean.health@au.dk
M: 51 77 95 48

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Health, Health