Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

"Bestil en Forsker 2015" – del ud af din viden

Bestil en Forsker skaber dialog mellem forskere og borgere. Alle forskere kan tilmelde et foredrag. Du bestemmer selv foredragets fokus og indhold; du bestemmer hvor i Danmark, du kan afholde foredraget, og du bestemmer, hvornår i løbet af Forskningens Døgn, du kan holde foredraget.

20.01.2015 | Joakim Quorp Matthiesen og Marie Hedegaard Fagerlund

Invitation til at dele ud af din viden

Du inviteres til at deltage i Bestil en Forsker 2015, som forløber i dagene torsdag 23/4., fredag 24/4 og lørdag 25/4. Bestil en Forsker er en del af Forskningens Døgn, som er et initiativ under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bestil en Forsker er landsdækkende og giver mulighed for nye perspektiver for både forskningsinstitutioner, forskere og publikum, og ordningen formidler hvert år forskning til rigtig mange nysgerrige og videbegærlige danskere.

’Bestil en Forsker’ er nemt og enkelt

Bestil en Forsker skaber dialog mellem forskere og borgere. Alle forskere kan tilmelde et foredrag. Du bestemmer selv foredragets fokus og indhold; du bestemmer hvor i Danmark, du kan afholde foredraget, og du bestemmer, hvornår i løbet af Forskningens Døgn, du kan holde foredraget.

Tilmeld dig allerede i dag

Du kan tilmelde dig på www.forsk.dk. Følg det direkte link forsk.dk/bestil-en-forsker/bestil-en-forsker-ordningen . Her skal du også skrive en indholdsbeskrivelse på ca. 130 ord og uploade et billede, der knytter sig til foredragets emne. Når dit foredrag er blevet godkendt af sekretariatet, kan alle interesserede finde det på hjemmesiden.

Tilmelding af foredrag lukker fredag d. 20. februar 2015, men du opfordres til at tilmelde dig snarest muligt, så alle interesserede kan orientere sig i god tid og planlægge i forhold til udbuddet, inden vi åbner for bestillinger.

I bestillingsperioden fra d. 2. marts til d. 31. marts 2015 kan alle invitere dig til at holde foredrag. Rekvirenten skal stille lokaler og udstyr til rådighed, samle minimum 15 tilhørere samt dække dine eventuelle transportudgifter i forbindelse med foredraget – det vil sige udgifter ved offentlig transport eller 3,73 kr. pr. km. ved kørsel i egen bil samt udgifter til bro/færge. Hvis rekvirenten står for betaling af kørselsgodtgørelse, skal det opgives som B-indkomst. Hvis du er ansat på et af landets universiteter, har du mulighed for at få universitetet til at dække eventuelle transportudgifter.

’Bestil en Forsker’ er populært

Interessen for Bestil en Forsker-ordningen vokser hele tiden, og der er hvert år nye mennesker og steder, som inviterer forskere fra Bestil en Forsker-ordningen. I 2014 tog rigtig mange igen imod muligheden og fik besøg af en forsker, som holdt et foredrag: ungdomsuddannelser, kommuner, kulturinstitutioner, virksomheder, biblioteker osv. Faktisk var opbakningen i 2014 så stor, at alle tidligere rekorder blev slået med intet mindre end 327 udbudte foredrag og 419 bestillinger.

Sekretariatet for Bestil en Forsker inviterer til et godt samarbejde om Bestil en Forsker i 2015.

Venlig hilsen

Joakim Quorp Matthiesen og Marie Hedegaard Fagerlund
Telefon: 88 43 80 19
bestilenforsker@bestilenforsker.dk og mhf@bestilenforsker.dk
Sekretariatet for Bestil en Forsker: www.forsk.dk

Sekretariatsfunktionen varetages af:
Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal, 8000 Aarhus C

Arrangement, Videnskabelig medarbejder, Institut for Odontologi, Institut for Odontologi, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder