Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestyrelsen godkender Aarhus Universitets 2025-strategi

Aarhus Universitets strategi frem mod 2025 blev vedtaget på årets sidste bestyrelsesmøde. Flere punkter i strategien var justeret efter høringen blandt medarbejdere og studerende.

13.12.2019 | Thomas Sørensen

Foto: Jesper Rais

”Det er en ambitiøs strategi, som jeg synes rammer lige på kornet. Både i forhold til, hvor Aarhus Universitet står i dag, men også i forhold til, hvor vi skal hen. Den afspejler universitetets identitet og signalerer en klar bevidsthed om vores forpligtelse over for samfundet, herunder vores store opgave med at sikre, at vores viden kommer ud at arbejde”.

Sådan beskriver bestyrelsesformand Connie Hedegaard den strategi, som blev vedtaget på fredagens bestyrelsesmøde. Den godt tyve sider lange tekst skal nu sætte den overordnede retning for Aarhus Universitet frem til 2025.

Kerneopgaver, mål og delmål skal sætte aftryk på samfundet

Strategien fordeler universitetets aktiviteter på seks kerneopgaver:

  • Forskning af højeste, internationale kvalitet
  • Forskningsbaserede uddannelser af højeste, internationale kvalitet
  • Forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd
  • Tværgående forskning til løsning af samfundsudfordringer
  • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
  • Udvikling af forskertalenter og integration af forskning i uddannelserne

De seks kerneopgaver munder ud i 12 mål og 22 delmål, som skal udmøntes via en række konkrete indsatser i strategiperioden. Flere af indsatserne er allerede igangsat, og ifølge bestyrelsesformanden har det netop været en pointe med strategien, at den skulle være klart forankret i universitetets eksisterende arbejde:

”Aarhus Universitet er i god gænge, og vi har i de seneste år vedtaget flere langsigtede faglige satsninger på f.eks. ingeniørvidenskab, it og digitalisering, business samt erhvervsområdet. Den kurs skal vi naturligvis fortsætte”, siger Connie Hedegaard, der dog samtidig peger på, at strategien også sætter nye retninger på flere punkter:

”Bæredygtighed og diversitet er to af de temaer, som har fået en mere fremtrædende rolle, end de havde i den tidligere strategi. Det er så vigtigt, at universitetet løfter sin del af ansvaret gennem den viden, vi bidrager til samfundet med - og bestemt også ved at nedbringe vores eget klimaftryk. Det har der også været fuld opbakning til, hvis man ser på de høringssvar, der er kommet fra medarbejdere og studerende”.

Godt arbejds- og studiemiljø er fremhævet

Høringssvarene bakkede grundlæggende op om strategiens ambitioner og indsatsområder, men på flere punkter har strategien ændret sig efter input fra medarbejdere og studerende.

Blandt andet er det gode studie- og arbejdsmiljø nu fremhævet som en forudsætning for universitetets succes. Samtidig fylder bæredygtighed mere i strategien – f.eks. er det fremhævet, at der arbejdes med konkrete indsatser inden for både forskning, uddannelse og samarbejde.

Høringen har også ført til et skærpet delmål om diversitet, og det sundhedsvidenskabelige bidrag til samfundsudviklingen har fået plads sammen med og ambitionerne om en fortsat udvikling af et stærkt Arts.

”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke medarbejdere og studerende for de gode indspil. Kommentarerne har været utrolig velvalgte, og jeg synes, processen har bekræftet, at Aarhus Universitet har et rigtig solidt udgangspunkt frem mod 2025”, afslutter Connie Hedegaard. 

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab