Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bevilling støtter test af nyt kræft-opsporingsprogram

Spor af kræft kan opdages ca. ni måneder tidligere og mere effektivt med en ny blodprøvetest, som forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har udviklet. Nu er næste skridt at afdække, om et nyt opsporingsprogram kan konstatere tilbagefald af tarmkræft tidligere og dermed redde flere patienter. Studiet er støttet af Innovationsfonden.

25.10.2019 | Mette Louise Ohana

Claus Lindbjerg Andersen

Professor Claus Lindbjerg Andersen står i spidsen for det nationale studie, der bl.a. involverer alle tarmkræftbehandlingscentre i landet. Foto: Anita Graversen

Er der kræft-DNA i blodet efter operation for tarmkræft, er det tegn på restsygdom, og patienten vil næsten med sikkerhed blive syg igen. Desværre opdages sygdommen så sent, at færre end hver 10. patient, der får konstateret tilbagefald, er i live fem år efter.

Nu har forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital udviklet en test, som kan undersøge forekomsten af kræft-DNA, og perspektiverne er et nyt opsporingsprogram, som konstaterer kræften langt tidligere og dermed kan redde langt flere patienter.

Udfordringen ved tilbagefaldsopsporing har hidtil været, at man ikke kan forudsige, hvem der havde restsygdom, og hvem der var helbredt. Derfor har alle fået det samme ”one-size fits all”-opsporingsprogram.

Det nye opsporingsprogram skal nu sammenholdes med det eksisterende program. Det fireårige forskningsprojekt har modtaget 12,6 mio. kroner fra Innovationsfonden.  

Ressourcerne bruges på patienter i høj risiko

I det nye opsporingsprogram undersøges alle patienterne løbende med blodprøver, og finder man kræft-DNA, kommer patienterne i intensiveret opfølgning og behandling, mens de helbredte patienter, som der heldigvis er langt flest af og som ikke har kræft-DNA i blodet, undgår unødvendige skanninger.

”Med studiet ønsker vi at undersøge, om blodprøveguidet tilbagefaldsopsporing giver bedre overlevelse og livskvalitet for den enkelte patient og samtidige en bedre udnyttelse af sundhedssystemets ressourcer end den ”one-size fits all”-opsporing, der er standarden i dag,” siger Claus Lindbjerg Andersen, som er professor ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og leder af studiet.

Om det nye opsporingsprogram er tilstrækkeligt til, at behandlingen kan ændres og gøres mere effektiv, vides endnu ikke. Forskernes hidtidige undersøgelser viser, at den nye blodprøvetest kan finde kræft-DNA i blodet op til 16 måneder før, tilbagefaldene opdages med det nuværende tilbagefalds-opsporingsprogram.

Om studiet

Studiet IMPROVE-IT2 er er et nationalt studie med deltagelse af tarmkræftbehandlingscentrene i alle danske regioner. Derudover deltager Genodesk Aps, Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, Kirurgisk Fællesafdeling på Regionshospitalet Randers, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling og Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Studiets officielle titel er IMPROVE Intervention Trial 2: Implementing non-invasive circulating tumor DNA analysis to optimize the operative and postoperative treatment for patients with colorectal cancer (IMPROVE-IT2). Innovationsfonden støtter med 12,6 mio. kr., mens resten er egenfinansiering fra de deltagende partner, heraf indgår der midler fra Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden. 

Kontakt

Professor Claus Lindbjerg Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling
Mobil: 29 80 43 21
Mail: cla@clin.au.dk

Bevillinger og priser, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende