Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biodiversiteten rykker ind i Universitetsparken

En gruppe engagerede studerende og medarbejdere fra Bioscience har i dialog med AU Økonomi og Bygninger indledt et samarbejde om at sætte naturen fri på to udvalgte områder i Universitetsparken – til gavn for biodiversiteten og brugerne af parken.

15.08.2019 | Signe Opstrup

Nederst på kortet – markeret med blåt – ses de to arealer i Universitetsparken, som er dedikeret til biodiversitet.

Et længe næret ønske fra en bred kreds af biologer er nu blevet en realitet. Den overordnede idé er at skabe små øer i Universitetsparken, hvor den vilde flora og fauna kan boltre sig frit og dagligt minde brugerne af parken om, hvor vigtig den biologiske mangfoldighed er.

Indtil videre er to områder udpeget. Det ene område, som er i sin spæde opstart, er tæt på Institut for Bioscience (bygn. 1540 v. Ny Munkegade). Det andet område vil blive etableret næste forår langs vandløbet bag ved Søauditorierne. I første omgang er det initiativtagerne, som kalder sig Fuldt Flor, der har påtaget sig at forberede og drive beplantningerne.

Anders S. Barfod, lektor på Økoinformatik & Biodiversitet, Institut for Bioscience, som er blandt initiativtagerne, forklarer:

”Formålet med områderne er at øge biodiversiteten her på campus og at fremme et af FN’s verdensmål ’Livet på land’. Desuden vil vi gerne give studerende og forskere en unik mulighed for at følge et biologisk mangfoldigt økosystem på klods hold – hvilket uden tvivl vil virke befordrende på den videnskabelige nysgerrighed, som er krumtappen i vores forskning. Med en rigdom af vilde planter og dyr lige ude foran vinduet åbnes der også for spændende muligheder i undervisningen. Desuden håber vi på at involvere mange medarbejdere og studerende og give dem et vist medejerskab til den smukke Universitetspark.”

De biodiverse områder i Universitetsparken vil også påvirke brugernes mentale trivsel i positiv retning, vurderer Anders S. Barfod:

”Fra nyligt publicerede studier ved vi, at natur har en positiv indflydelse på vores mentale trivsel. Så jeg håber også, at brugerne af parken vil værdsætte områderne til afslapning og inspiration. Vi har som sådan ikke noget imod græsplæner, som helt klart tjener et formål f.eks. i forbindelse med større arrangementer, men det ene udelukker jo ikke det andet.”

De dedikerede områder til biodiversitet er i deres vorden, men biodiversitet på AU er ikke noget nyt, fortæller teknisk chef, Peter Bachmann Vestergaard:

”Universitetet har også områder med vild natur på Forsøgsmarken på Påskehøjgård i Ølsted og ved Ole Rømer Observatoriet i Højbjerg. Det nye er imidlertid, at biodiversiteten nu rykker helt ind i Universitetsparken”, siger han.

Fakta

  • Der er blevet udpeget to områder i Universitetsparken, der skal fungere som prøvesten for promovering af biodiversitet.
  • Det ene område er taget i brug – det andet tages i brug i foråret 2020.
  • AU har aldrig før sat naturen fri i udvalgte områder, men har gennem længere tid drevet beplantninger med vilde planter på Forsøgsmarken på Påskehøjgård i Ølsted og ved Ole Rømer Observatoriet i Højbjerg.
  • Gartnerafdelingen på AU er meget opmærksom på at udvikle en grønnere Campus, og de har derfor ikke anvendt gift i parken til bekæmpelse af ukrudt siden år 2000.
  • Der anvendes – i stigende omfang – eldrevne maskiner i stedet for dieseldrevne gartnermaskiner på AU’s arealer til opgaver som fx fejning, snerydning og saltning.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte:

  • Anders S. Barfod, lektor på Økoinformatik & Biodiversitet, Institut for Bioscience: anders.barfod@bios.au.dk.
  • Peter Bachmann Vestergaard, teknisk chef, BSS Bygningsservice og gartnerafdelingen: pbv@au.dk

Læs om arbejdet med bæredygtighed på AU på www.au.dk/sustainability 

Administrativt, Miljø, klima og energi, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Natur og teknologi