Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biomedicinske forskere på vej med ny behandling af rejsningsproblemer

Et samarbejde med et eksternt firma om forskning i ionkanaler førte i 2016 til, at to forskere fra Institut for Biomedicin dannede deres eget firma. I dag har virksomheden Initiator Pharma, der arbejder på at udvikle et alternativ til Viagra, en børsværdi på ca. 65 millioner kroner.

21.08.2018 | Mette Louise Ohana

Ulf Simonsen

Professor Ulf Simonsen er en af stifterne af Initiator Pharma. Han koncentrerer sig primært om forskningen i projektet. Foto: Initiator Pharma

Seniorforsker Claus Olesen hjalp projektet i gang i kraft af sin rolle som erhvervsambassadør på Institut for Biomedicin, men blev også selv en del af virksomheden. Foto: Initiator Pharma

Det var slet ikke planen, at Ulf Simonsen fra Institut for Biomedicin skulle starte en virksomhed. Men det fik en insisterende kemiker fra biotekselskabet NeuroSearch ændret på. De to kendte hinanden fra et tidligere samarbejde om test af stoffer med virkning på ionkanaler. Fredag efter fredag eftermiddag fik Ulf Simonsen et opkald fra kemikeren om en anden type stof, han syntes skulle afprøves i laboratoriet. Efter et års tid gav Ulf Simonsen efter og satte en postdoc til at teste stoffet. Resultatet var overraskende, da det viste sig at have en god effekt på erektil dysfunktion, som er den faglige betegnelse for rejsningsproblemer.

Fra forskning til børsnotering

Trods de lovende resultater var der ikke midler til at arbejde videre med stoffet. På Institut for Biomedicin blev Ulf Simonsen opfordret til at kontakte instituttets nye erhvervsambassadør Claus Olesen. Med hans hjælp gik arbejdet med at overtage rettighederne til stoffet i gang. I mellemtiden var patentet til stoffet blevet overtaget af biotekselskabet, Saniona. For at skaffe midler til køb af patentet opfordrede Saniona forskerne til at gå på den svenske børs Spotlight Stock Market.

”Den største forhindring var nok, at hverken Ulf eller jeg nogensinde havde lavet en børsintroduktion. Men med hjælp fra Saniona og et bankierfirma undersøgte vi det nærmere og vurderede, at det godt kunne lade sig gøre. Og i 2016 stiftede vi så selskabet Initiator Pharma,” fortæller Claus Olesen, seniorforsker og erhvervsambassadør på Institut for Biomedicin, som på den måde blev en del af virksomheden.

Virksomheden fik den omtalte kemiker Dan Peters, Ulf Simonsen og Claus Olesen for bordenden samt Mikael Thomsen, som har stor erfaring med for præklinisk og klinisk lægemiddelsudvikling.

Har skaffet 38 millioner svenske kroner

Initiator Pharma kom på børsen i 2017 og rejste ad den vej 20 millioner svenske kroner (SEK), hvilket sikrede dem midler til at kvalificere lægemiddelkandidaten til kliniske forsøg.

”I starten var det lidt besværligt at finde den rigtige konstruktion, og der var også en masse papirarbejde, da vi både skulle overholde svenske og danske finansregler. Men alt i alt har det været en positiv og lærerig oplevelse – også at møde aktionærerne, som tænker på en helt anden måde, end man gør som videnskabsmand. Nogle er investorer, der er på udkig efter kapital - andre er patienter, som håber på bedre behandling,” fortæller Ulf Simonsen, der er professor på Institut for Biomedicin.

Med hjælp fra en ekstern partner er godkendelsen til at gå i gang med de kliniske forsøg nu i hus. Samtidig har Initiator Pharma udstedt flere aktier og på den måde skaffet 18 millioner SEK samt garanti for at kunne rejse yderligere 12 millioner SEK. Dermed er vejen banet for igangsættelsen af fase 1-forsøg, der går i gang i efteråret. Samtidig er der midler til også at dække fase 2, som er planlagt til at blive udført i første halvår af 2019.

Stort behov for ny medicin

Produktet er ikke en konkurrent til Viagra, men derimod en ny medicinsk behandling til patienter med diabetes. Mænd med diabetes har oftere rejsningsproblemer end raske mænd. Samtidig virker Viagra ikke på 30-40 pct. af dem. Det nuværende alternativ er f.eks. indsprøjtninger i penis, hvor en af bivirkningerne er smerte og dannelse af arvæv.

”Mange undersøgelser viser, at erektil dysfunktion generelt forringer livskvaliteten. Der er flere selvmord, øget alkoholmisbrug og øget skilsmisserate blandt de ramte, så selv om man kan joke med Viagra, så er det er faktisk ret alvorligt, og der er et stort behov for medicinsk hjælp. Så vi forsøger at udvikle et alternativ, som man kan indtage i tabletform,” siger Ulf Simonsen, der har arbejdet inden for feltet i mange år og bl.a. har siddet i Committee of World Health Organization’s consultations on erectile dysfunction. 

I 2012 blev det i en videnskabelig publikation vurderet, at 150 millioner mænd på verdensplan lider af erektil dysfunktion. Fremskrivninger siger, at det er over 300 millioner i 2025. Stigningen skyldes bl.a. øget forekomst af sukkersyge.

Stor opbakning fra instituttet

For de to stiftere har mødet med patienterne gjort en forskel.

”Det at mærke, at man kan komme til at gøre en forskel for nogle mennesker, er en stor tilfredsstillelse. Også større end at vi måske kan komme til at tjene penge på det en dag, siger Claus Olesen

Ulf Simonsen og Claus Olesen fremhæver også deres samarbejde både med hinanden og de andre grundlæggere af virksomheden som en af gevinsterne ved projektet. Ligesom samarbejdet med AU har fungeret godt.

”Det var aldrig lykkedes uden den store opbakning, vi har fået fra vores institutleder Thomas G. Jensen. Det var faktisk ham, der koblede os, og han har været med til at finde løsninger for os i forhold til samarbejdet med AU,” siger Claus Olesen.

AU har ikke del i rettighederne. Modellen er i stedet, at forskerne har en indtægtsdækket virksomhedsaftale, hvor forskerne f.eks. lejer udstyr af AU til markedspris. En del af arbejdet bliver dog nu udført at eksterne firmaer.

Ikke bremseklods for akademisk karriere

Om kort tid går de kliniske forsøg i gang. Hvis stoffet går igennem fase 2 næste år, er det planen at finde en samarbejdspartner eller sælge firmaet.

”For mig som farmakolog bliver det mindre interessant rent videnskabeligt, jo længere man kommer hen i udviklingen. Det er selvfølgelig alletiders at få muligheden for at udvikle noget, der kan bruges af patienter. Men det er de tidligere faser, der er mest spændende, fordi det er her, jeg lærer noget nyt om, hvordan det, vi laver i laboratoriet, virker i mennesker,” siger Ulf Simonsen.

De to forskere opfordrer andre, der har en god idé, til at forfølge den.

”Der kommer mange lærerige og sjove oplevelser ud af det. Det er på ingen måde en bremseklods for ens akademiske karriere, det er i højere grad mentalt man laver den opdeling. I flere andre lande er det meget mere udbredt at få viden omsat til produkter til patienterne”, siger Claus Olesen.

Mere om økonomien

  • Det er endnu uvist, hvor og til hvilken pris produktet vil kunne blive solgt.
  • En kommende fortjeneste vil tilfalde selskabets 3.800 aktionærer. Stifterne ejer 15 pct. af aktierne.
  • Produktet er stadig i udvikling, så det for tidligt at spå om en evt. fortjeneste.

Kontakt

Seniorforsker Claus Olesen
Stifter af Initiator Pharma
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 61 26 00 35
Mail: ceo@biomed.au.dk

Professor Ulf Simonsen
Stifter af Initiator Pharma
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 60 20 26 13
Mail: us@biomed.au.dk

Samarbejde, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Institut for Biomedicin, Health, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe