Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Børns tab af forældre fordobler selvmordsrisiko

Nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at det kan have voldsomme konsekvenser senere i livet, hvis man mister en mor eller far, inden man fylder 18 år. Mere end 7,3 mio. mennesker fra Danmark, Sverige og Finland indgår i studiet, der har fokus på den største konsekvens: selvmord.

11.11.2015 | Kirsten Olesen

Drenge er den mest sårbare gruppe blandt børn, der har mistet en far eller mor ved dødsfald, viser det nye studie.

Hvis børn oplever, at deres far eller mor dør, kan det få betydning for barnets mentale helbred i rigtigt mange år. Måske bliver barnet med tiden deprimeret, måske socialt utilpasset – og for nogle ender sorgen med selvmord.

Et omfattende registerstudie fra Aarhus Universitet viser således nu for første gang i stor skala, at de ramte børn har en fordoblet risiko for at begå selvmord senere i livet, sammenlignet med børn, der ikke har mistet en forælder ved dødsfald.
Risikoen er særligt stor, hvis forældrenes dødsfald også skyldtes selvmord.

”Vi ved ikke, om det er den akutte stress tidligt i livet, der får konsekvenser. Og vi ved ikke, om der er tale om et genetisk aspekt – altså om det går i arv, at ens mor eller far også begik selvmord, men børnene er i højere risiko uanset årsagen til forælderens død”, siger cand.psych., ph.d. Mai-Britt Guldin fra Aarhus Universitet.

”Men vi kan se, at de største konsekvenser opstår for helt små børn, der oplever at miste en far eller mor – jo tidligere, det sker, desto større påvirkning i forhold til selvmordstendens. Så til trods for, at de helt små børn ikke forstår et dødsfald, kan det få større konsekvenser for dem senere i livet”, siger hun.

Især små drenge er sårbare

I alt 7,3 mio. danskere, svenskere og finner født i perioden 1968 til 2008 udgør baggrundsbefolkningen for undersøgelsen, der netop er publiceret i tidsskriftet JAMA Psychiatry.  Af dem har 200.000 (3 pct.) mistet en forælder inden de blev 18 år, og af disse begik 265 selvmord.

Flest selvmord finder sted, når de berørte børn er teenagere eller er kommet op i begyndelsen af 20erne. Og dobbelt så mange drenge som piger gennemfører det: Konkret vil det sige, at fire drenge ud af 1.000 drenge, der har mistet en forælder, begår selvmord, mens det tilsvarende tal for piger er to piger ud af 1.000 piger.   

”Vi ved, at selvmord – i modsætning til selvmordsforsøg - generelt er mere udbredt blandt unge mænd end piger, og nu kan vi se, at drenges mentale helbred objektivt set også er i højere risiko i forbindelse med forældres død”, siger Mai-Britt Guldin.

”På baggrund af det nye studie kan vi med andre ord konkludere, at den mest sårbare gruppe blandt børn, der har mistet en far eller mor ved dødsfald, er 1) drenge, 2) børn, der mister en forælder inden de er fyldt 6 år, og endelig 3) drenge, der mister deres mor”.

Mai-Britt Guldin tilføjer, at miljøet til gengæld ikke ser ud til at være afgørende i denne sammenhæng – herunder uddannelsesniveau, økonomiske og sociale forhold.

”Så nogle af de bl.a. danske børn, der mister deres forældre tidligt, får tilsyneladende ikke den hjælp, der skal til for at forebygge selvmord”, siger hun.

  • Se artiklen ”Suicide in persons who lost a parent during childhood – a population-based cohort study” i JAMA Psychiatry . 

Fakta:

  • Studiet fra Aarhus Universitet er udført i samarbejde med forskere fra Karolinska Instituttet, Sverige, National Institute for Health and Welfare, Finland, samt Nordic School of Public Health, Sverige.
  • En meget stor del af de børn, som blev født i Danmark, Sverige og Finland i perioden fra 1968 til 2008 udgør baggrundsbefolkningen i studiet. De 200.000 børn, der mistede en forælder i perioden, blev fulgt i op til 40 år.

Yderligere oplysninger:

Postdoc, cand.psych. og ph.d. Mai-Britt Guldin 
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet  
Mobil: 6114 4884     
m.guldin@ph.au.dk                                           

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health, Ekstern målgruppe