Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Borgernes bud på en lykkelig alderdom

Aarhus Universitet og Aarhus Kommune varmede i fællesskab op til Folkemødet på Bornholm på Lille Torv i Aarhus og inviterede borgerne til debat. Der var mange unge som ældre, der gerne ville give deres bud på en lykkelig alderdom. Temaer som nærvær, relationer, mobilitet samt et aktivt liv med oplevelser blev fremhævet på dagen.

10.06.2016 | Signe Herbers Poulsen

I ugen op til Folkemødet på Bornholm satte Aarhus Kommune og Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet fokus på en lykkelig alderdom, og gav borgerne mulighed for at få en stemme i debatten. Med en pavillon i byens navle, og tanken fyldt med saftevand som trækplaster, kom forbipasserende hen og gav deres bud på, hvad den lykkelige alderdom indebærer.

Det vigtige er familien, et godt sted at bo, børnebørn og solide relationer”. Sådan lød det fra to unge på 17 og 18 år. Fra to kvinder på 71 og 66 år var budskabet: ”Der er to forudsætninger for et lykkeligt liv. Et godt helbred og gode relationer til familie og venner”.

Hovedtemaer fra dialogen med borgerne var:

  • Nærvær og relationer
  • Et godt helbred
  • Mobilitet og frisk luft
  • At kunne biddrage til samfundet
  • Oplevelser og rejser

Et længerevarende samarbejde om en lykkelig alderdom

Arrangementet var startskuddet til en debat på Folkemødet om ”den lykkelige alderdom i den kærlige kommune”, hvor en lang række nøglepersoner inden for sundhedssektoren, forskning og interesseorganisationer skulle diskutere udfordringer i forbindelse med alderdommen. Initiativerne er et led i et længerevarende samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune, hvor kommunen ønsker at skabe en lykkelig alderdom for de borgere, der bor på plejecenter gennem indsatser, der bygger på et forsknings- og vidensbaseret grundlag.

Direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Dutschke siger om samarbejde ”Hvis der er noget universiteterne er gode til, så er det at finde nye ting, nye idéer og i det hele taget at idéudvikle. Det er godt for os engang imellem at blive udfordret af nogen, der kigger på det med andre øjne”.

Direktør for Center for Sundhedssamarbejde, Carsten Obel mener, det er en vigtig og interessant opgave for universitetet: ”Det er en meget spændende opgave, fordi det er så komplekst, og det er ikke rigtigt lykkedes før. Det ligger i vores opdrag at samarbejde med offentlige og private organisationer, forsøge at skabe nye løsninger og sætte forskellige mennesker sammen”.

Et aktivt liv med tætte relationer og mulighed for at bidrage til samfundet

På tværs af alder peger borgerne i Aarhus på, at en lykkelig alderdom indebærer nærvær med venner og familie. Bevægelighed blev også fremhævet som afgørende – hvad enten det er en tur til Risskov eller til Mallorca. Som en 60-årig kvinde sagde: ”En lykkelig alderdom er, at man ikke har for mange problemer. At kunne gøre noget af det man altid har drømt om. Vi har f.eks. lige været på Filippinerne og snorkle”.

En anden borger mente, at mange måske ville sige, at det vigtigste er at kunne klare sig selv og at kunne komme rundt, men hun pointerede vigtigheden af nærvær som det helt centrale: ”Hvad hjælper det at kunne komme rundt til alverdens arrangementer med Ældre Sagen, hvis ikke man har nogen at indgå en relation med?

Andre forbipasserede understregede vigtigheden af at kunne bidrage til samfundet og have en funktion f.eks. i forhold til arbejdsmarkedet eller frivilligt arbejde: ”Jeg synes, det er vigtigt at være med i samfundet. Det at være med i fællesskaber giver muligheder og energi i dagligdagen”, sagde en kvinde i 40’erne.

En mand i 50’erne supplerede med: ” Det der gør mig tilfreds er, at jeg kan yde det til samfundet, som jeg kan – med respekt for hvad jeg ikke kan. At kunne få lov til at blive på arbejdsmarkedet med de antal timer, man har i kroppen.

At blive ældre og komme på plejehjem er et tabu for mange

Samtalerne med borgerne pegede samtidigt på, at det er svært for mange at forholde sig til at blive ældre, og at mange i nogen grad frygter det. Især de unge forbinder dét at komme på plejehjem med noget dårligt. En 27-årig kvinde sagde: ”Jeg vil ikke sidde alene på plejehjem, når jeg bliver gammel. Der skal være aktiviteter. Jeg gider ikke sidde alene på værelset”, mens en 22-årig mand sagde: ”Jeg vil være stærk og sund og klare mig selv. Jeg vil hellere dø end på plejehjem”.

Debatten fortsætter på de sociale medier via hashtag #HvadErLykke

Se video fra dagen.

 


Yderligere oplysninger

Om samarbejdet generelt med Aarhus Kommune:
Rikke Blæsbjerg Lund
rbl@au.dk

Om lykkeboden:
Signe Herbers Poulsen
Signe.H.Poulsen@au.dk

Samarbejde, Alle grupper, Susa, Susa