Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bred interesse for workshop om industrisamarbejde

Hvordan skaber man succesfulde strategiske samarbejder mellem universiteter og industri? Det har Lars Frølund, ph.d., forsket i. På en workshop den 11. juni delte han sine erfaringer med medarbejdere fra AU.

15.06.2018 | Signe Schou

Lars Frølund er development manager på AU og research affiliate på MIT Innovation Initiative. Han har skrevet ph.d.-afhandling i samarbejde med Siemens.

Afhandlingen havde som mål at at kortlægge, hvilke faktorer der påvirker et succesfuldt samarbejde mellem industri og universiteter. Hans forskningsresultater peger på 5 konkrete succesfaktorer, som var udgangspunkt for workshoppen.

Sammen med Max Riedel fra Siemens præsenterede Lars Frølund forskellige modeller for samarbejde mellem industri og universiteter, og deltagerne arbejdede med værktøjet Industry Partnership Canvas. Værktøjet hjælper med at synliggøre, hvad man skal overveje, når man etablerer et samarbejde. Det kan anvendes på institutniveau såvel som overordnet niveau og med lokale såvel som internationale partnere.

Workshoppen er et led i AU’s målsætning om at øge antallet af samarbejder med industrien, og rektor Brian Bech Nielsen indledte med at kridte banen op for AU’s ambitioner på erhvervssamarbejds-området.

”AU’s målsætning er at blive en foretrukken samarbejdspartner for erhvervslivet. Det vil vi blandt andet, fordi et stigende antal af vores kandidater skal finde arbejde i den private sektor, og vi har et medansvar for at ruste dem til deres fremtidige opgaver. Vi ønsker også at øge volumen på forskningsbaseret innovation, og det gør vi mest effektivt ved at samarbejde tæt med virksomhederne.”

På AU er erhvervssamarbejdet forankret mange steder, og det afspejlede deltagerne, som var både VIP og TAP fra fakulteter, institutter og centre – alle med arbejdsfelt inden for erhvervssamarbejde. Workshoppen gav konkrete værktøjer samt mulighed for videndeling og erfaringsudveksling på tværs.

”Vi arbejder allerede på mange forskellige niveauer med samarbejdspartnere i erhvervslivet. Vi har en ambition om kunne tilbyde virksomheder en samlet pakke af viden, baseret på viden fra flere fakulteter. På den måde rammer vi flere led i kæden fra produktion til markedsføring og organisatoriske forhold,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Kontakt: Lars Frølund

Frølund, L., Murray, F., Riedel, M.: Developing Successful Strategic Partnerships with Universities

Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende