Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brian Bech Nielsen: En hård beskæring af forsknings- og uddannelsesmidlerne

"Jeg håber, at regeringen grundigt overvejer en så kraftig reduktion af investeringer i landets fremtid," skriver rektor Brian Bech Nielsen som reaktion på regeringens finanslovsforslag.

29.09.2015 | Sys Christina Vestergaard

Regeringens finanslovsforslag får AU's rektor Brian Bech Nielsen til at frygte for vækstlaget i dansk forskning. Foto: Lars Kruse, AU.

Det er både skuffende og overraskende, at reduktioner i rådsystemets bevillinger indgår i regeringens finanslovforslag, hvori der er en samlet besparelse på forskning med 1,4 mia. kr. Det mener rektor Brian Bech Nielsen, der ser et stort problem i forslaget:

”Særligt reduktion i bevillingerne til Det Frie Forskningsråd er meget bekymrende, fordi de i høj grad er med til at sikre vækstlaget i dansk forskning. Succesraten for ansøgere er i forvejen alt for lav, og den foreslåede besparelse vil ramme denne gruppe forskere meget hårdt.”

Regeringen har endnu ikke offentliggjort en detaljeret plan for besparelserne på forskningsområdet, men følgende kan konstateres:

Rådssystemets bevillinger opgjort i regeringens finanslov for 2016

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Det Frie Forskningsråd

(§ 19.41.12)

 

 

 

 

 

 

 

Udgiftsbevilling, mio. kr.

1.172,70

1.253,50

1.189,80

804,3

804,70

954,30

935,20

Danmarks Innovationsfond (§19.71.01)

Udgiftsbevilling, mio. kr.

1.670,7

1.572,8

1.593,0

950,0

1.037,2

1.008,0

996,0

Endvidere foreslås en beskæring af midlerne til energiforskning fra 375,3 mio. kr. til 52,6 mio. kr. (§29.22.10).

Regeringen lægger med sit forslag til finanslov for 2016 også op til at skære i uddannelsesbevillingerne med to procent om året.

”Vi var på forhånd bekendt med, at regeringen ville spille ud med en reduktion af uddannelsesmidlerne på to pct. om året frem til 2020. Det bliver i sig selv en hård opgave. Ikke mindst på Arts, der i forvejen er stærkt udfordret af både fremdriftsreformen og dimensioneringen,” siger Brian Bech Nielsen og tilføjer:

”Jeg håber, at regeringen grundigt overvejer en så kraftig reduktion af investeringer i landets fremtid. Sådanne besparelser er ikke den rette vej at gå, ikke mindst i lyset af den stadig stigende internationale  konkurrence."

Set i forhold til de markante besparelser understreger Brian Bech Nielsen, at det er positivt, at man i finanslovforslaget fastholder den treårige bevillingshorisont for basismidlerne, og at løftet i taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab videreføres.

Finanslovsforslaget skal nu gennemtrawles for at se hvordan det specifikt rammer Aarhus Universitet, herunder ikke mindst bevillingerne fra Miljø- og Fødevareministeriet til DCE og DCA. Derudover skal det drøftes med de øvrige universiteter i Danske Universiteter.

 

 

Politik og strategi, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe