Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Budgettet for 2021 er på plads

Bestyrelsen har godkendt AU’s budget for 2021, hvor man opererer med et planlagt underskud på 48 mio. Samtidig skal universitetet allerede nu forberede sig på at håndtere strukturelle udfordringer fra 2022 og frem.

11.12.2020 | Thomas Sørensen

Aarhus Universitets budget for 2021 er godkendt af bestyrelsen. Foto: Lars Kruse

”Vi ser frem mod et 2021, hvor der er ro om budgettet, og det er jeg godt tilfreds med. COVID-19 er selvfølgelig en joker og udgør en usikkerhed, som vi indstiller os på. Men 2021 ser overordnet set fornuftigt ud.”

Sådan udlægger rektor Brian Bech Nielsen det budget, som Aarhus Universitets bestyrelse godkendte i denne uge. Her fremgår det, at universitetet sigter mod et underskud på omkring 48 mio. kroner i 2021, som man finansierer ved at trække på egenkapitalen. 

”Vi har en egenkapital, der overstiger vores målsætning på 10% af omsætningen, og har derfor mulighed for i kontrolleret omfang at tære på egenkapitalen ved at investere i universitets udvikling”, fortæller han. 

Det kan være dyrt at være dygtig

Universitetsdirektør Arnold Boon forventer, at universitetets samlede indtægter stiger lidt i 2021 – primært fordi AU’s forskere klarer sig godt i konkurrencen om eksterne midler. Det medfører dog, at de afledte udgifter også stiger, fordi eksterne bevillinger kræver en relativt stor grad af medfinansiering.

”De eksterne bevillinger fra private fonde fylder mere og mere i universitetssektoren, og de er typisk dyrere at medfinansiere end de offentlige fondes bevillinger. Det giver en strukturel ubalance, som udgør en udfordring for universitetet,” forklarer Arnold Boon. 

Samtidig tegner der sig en række andre udfordringer og usikkerheder i de kommende år, hvilket universitetet vil adressere allerede i begyndelsen af 2021. 

”Når vi kigger længere frem end 2021, kan vi dog se flere udfordringer og usikkerheder de efterfølgende år, og dem er vi nødt til at stille skarpt på allerede nu med henblik på at sikre, at vi håndterer dem inden de vokser sig for store”, siger universitetsdirektøren og tilføjer:

”Vi er i den positive situation, at vi rent økonomisk har klaret os lidt bedre end forventet de seneste år, og vi har derfor et godt afsæt for at håndtere de usikkerhedsmomenter, som vi kan spore forude”.

Ikke flere huller i livremmen

Der er især tale om udfordringer, som berører TECH.

Det skyldes blandt andet de mangeårige politiske besparelser på myndighedsrådgivningen. De betyder, at området i perioden 2015-2024 står til at blive beskåret med 23 procent. Dermed vil TECH have mistet 100 mio. kroner af sin grundfinansiering til myndighedsrådgivningen i denne periode.

Det bliver Aarhus Universitet nødt til at handle på, påpeger rektor Brian Bech Nielsen:

”Vi mener, at myndighedsrådgivning er en vigtig opgave for samfundet. Derfor har vi i mange år investeret i miljøerne, og forskerne har kvitteret ved at arbejde hårdt for at levere solid rådgivning og endda hente flere eksterne bevillinger. Samtidig har politikerne år for år bedt os spænde livremmen ind. Nu er der ikke flere huller tilbage i bæltet, og der er intet, der tyder på, at besparelserne stopper”, fortæller Brian Bech Nielsen.

Hvordan der skal handles på det, er netop det, der skal kigges på allerede i begyndelsen af det nye år:

”Det er en samfundsopgave, og derfor bør vi også have en dialog med myndighederne om, hvordan den løses ordentligt. Som det er i dag, hviler myndighedsområdet ikke økonomisk i sig selv.”

TECH: Tidligt startskud for budget 2022

Foruden besparelserne på myndighedsområdet står TECH over for den udfordring, at fakultetets ingeniørområde modtager relativt få basismidler. 

"Vi kommer i universitetsledelsen til at tale om mulige løsninger, som fx kunne være at justere på den interne fordeling af basismidler, for at håndtere udfordringen i fællesskab, som vi har gjort før på AU”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Han understreger, at det langsigtede mål for Aarhus Universitet fortsat er at vokse på ingeniørområdet, fordi det er universitetets opgave at opfylde samfundets behov: 

”Men vi skal samtidig være sikre på, at vi ikke skyder over målet, samt at væksten matcher de forventede indtægter. Indtil videre tilføres området strategiske midler fra universitetet, men de står til at udløbe i 2025, så da skal ingeniørområdet gerne hvile i sig selv. Hvordan man helt præcist når det mål, skal vi nu i gang med at planlægge”, siger Brian Bech Nielsen.

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet