Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Byudvikling og boligsociale indsatser: perspektiver og erfaringer

31.10.2014 | Professor mso Per Mouritsen

Dato ons 19 nov
Tid 10:00 16:00
Sted Aarhus Universitet, Vandrehallen

Store politiske, administrative og boligsociale anstrengelser og milliarder af kroner er gennem årene blevet brugt for at gøre særligt udsatte almennyttige boligområder til mere attraktive steder at bo. En konference på Institut for Statskundskab åbner op for diskussion om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer når det kommer til byudvikling og indsatser i boligsociale områder.

Gennem flere år er der blevet arbejdet målrettet med at forbedre særligt udsatte almennyttige boligområder og mange pengene er blevet brugt til bl.a. at bekæmpe kriminalitet og utryghed, til at skabe flere tilbud til unge, og til at understøtte lokale institutioner og engagere frivillige ildsjæle.

På trods af, at man monitorerer udviklingen i områderne og effekten af de forskellige tiltag, så er det stadig en udfordring at opnå og anvende viden om, hvilke tiltag der virker – både lokalt, kommunalt og nationalt.

Aarhus Universitet og Aarhus Kommune har i samarbejde med The Open Society Foundations og projektet At Home in Europe arrangeret en konference med fokus på den aktuelle situation med byudvikling og boligsociale indsatser i Aarhus. Som led i konferencen præsenteres en rapport om Trigeparken, der er et af de særligt udsatte boligområder i Aarhus kommune.

Borgmester Jacob Bundsgaard åbner konferencen
Konferencen åbnes af Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard, og der vil være oplæg fra forskellige faglige miljøer samt nationale og internationale erhvervsområder indenfor byudvikling og boligsociale områder.

Konferencen vil åbne op for diskussion om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i de udsatte boligområder. Debatten vil også omfatte emner som marginalisering og ghettoisering, boligsociale indsatser vs. arkitektur og byfornyelse, helhedsplaner, politisk rammesætning og boligmarkedssegregering.

At Home in Europe – også i Trigeparken
Det europæiske projekt At Home in Europe arbejder for at fremme udsatte befolkningsgruppers sociale inklusion i et Europa under forandring. At Home in Europe har, i samarbejde med forskere fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, udarbejdet en ny rapport om flertalsbefolkninger i udsatte boligområder med fokus på Trigeparken nord for Aarhus.  At Home in Europe-rapporterne giver beslutningstagere mulighed for at høre befolkningsgruppers stemmer og synspunkter i disse områder og giver eksempler på god praksis. Arbejdet er en del af et større komparativt forskningsprojekt om marginaliserede flertalsbefolkninger i 6 europæiske byer; nemlig Aarhus, Amsterdam, Manchester, Berlin, Lyon og Stockholm. 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på ps.au.dk/byudvikling

For yderligere information:
Per Mouritsen
Professor mso
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
pm@ps.au.dk
Telefon: 87 16 56 24

Offentligheden/Pressen
Tags: udsatte boligområder, boligsociale indsatser, byudvikling, At Home in Erupe-projektet, Flertalsbefolkninger