Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Center for Sundhedssamarbejde lukker

Når bevillingen fra universitetets strategiske midler udløber til maj, lukker Center for Sundhedssamarbejde (SUSA), men flere af centerets aktiviteter vil fortsætte i regi af Institut for Folkesundhed.

30.10.2017 | Ulla Krag Jespersen

Direktør Carsten Obel fortsætter som professor på Institut for Folkesundhed, når SUSA lukker med udgangen af april 2018. Foto: Lars Kruse

For to et halvt år siden etablerede Health Center for Sundhedssamarbejde (SUSA) med det formål at udvikle relationerne på sundhedsområdet og skabe nye samarbejder på tværs af universitetet med eksterne samarbejdspartnere. Det skete med en bevilling på 10,5 mio. kr. fra universitetets strategiske midler.

Når bevillingen udløber til maj næste år og centeret lukker, tæller blandt SUSA’s direkte resultater et stort netværk af centrale aktører på sundheds- og velfærdsområdet, afviklingen af en omfattende række arrangementer og løbende  bidrag til den offentlige debat om sundhed og velfærd. Der er endvidere gennemført en række samarbejdsprojekter med kommuner, private virksomheder, fonde, organisationer, styrelser og ministerier som beskrevet på SUSA’s hjemmeside.

Professor Carsten Obel, der har været tilknyttet centeret som direktør på halv tid, fortsætter fra den 1. maj 2018 i et fuldt professorat på Institut for Folkesundhed, hvorfra det eksterne samarbejde med offentlige institutioner og organisationer vil blive videreført.

Samarbejde, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Sundhed og sygdom, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Offentligheden/Pressen