Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Covid-19: Nedsat smags- og lugtesans hænger ved

Hos patienter med milde Covid-19 forløb er langvarig nedsat smags- og lugtesans stærkt øget. Det er langvarig åndenød også, men rammer relativt få. Forskningsresultatet fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest tyder også på, at kvinder og ældre er mere modtagelige for at udvikle langvarige Covid-19 symptomer.

21.06.2021 | Helle Horskjær Hansen

210 sundhedsmedarbejdere med en positiv test og 630 sundhedsmedarbejder uden har deltaget i undersøgelsen om senfølger af Covid-19 som Henrik Kolstad står bag.

210 medarbejdere i Region Midtjylland med en positiv test og 630 uden har deltaget i undersøgelsen om senfølger af Covid-19, som Henrik Kolstad står bag.

 

De seneste 15 måneder har lært os, at symptomer og sygdomsforløb er forskellige ved Covid-19. Dog får langt de fleste smittede milde symptomer og bliver raske igen i løbet af to til tre uger.

Det er netop nogle af disse personer, der har været genstand for en ny undersøgelse fra AU, AUH og HEV. Her har forskere sammenlignet dag for dag symptomer i op til 90 dage hos 210 ansatte i Region Midtjylland, som var testet positive og 630 med en negativ test. Oplysningerne er indsamlet i løbet af foråret 2021.

Hver dag modtog deltagerne et link til et spørgeskema, hvor de blev spurgt, om de havde oplevet et af følgende symptomer inden for det seneste døgn: hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber, muskelsmerter, åndenød og nedsat smags- og lugtesans.

”Vi så, at forekomsten af ​​langvarig nedsat smags- og lugtesans er stærkt øget hos patienter med mild Covid-19 sygdom, som ikke krævede hospitalsindlæggelse. Det mønster ses også for åndenød, men det var langt færre berørte af,” fortæller Henrik Kolstad, som står bag undersøgelsen.

Kvinder og ældre får flere symptomer

30 procent af dem, der var testet positive, og tæt på nul af de test-negative deltagere rapporterede om nedsat smags- og lugtesans i alle 90 dage. Åndenød blev i begyndelsen af projektet rapporteret af 20 procent af de test-positive, det tal faldt til fem procent efter 30 dage.

Hoste, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter og feber var mere udbredt blandt de test-positive end de test-negative deltagere de første dage, men efter 30 dage blev der ikke set nogen stigninger.

Test-positive kvinder rapporterede flere symptomer sammenlignet med test-negative kvinder, end hvad tilfældet var for test-positive mænd sammenlignet med test-negative mænd. Det samme gjorde sig gældende for ældre og yngre deltagere. Det kunne ifølge forskerne tyde på, at kvinder og ældre personer er mere modtagelige for at udvikle langvarige Covid-19 symptomer.

”Studiet giver detaljeret viden om, hvilke symptomforløb man kan forvente efter, at man er testet positiv for Covid-19 uden, at det har krævet hospitalsindlæggelse,” siger Henrik Kolstad.

Bag om resultatet

  • Studiet er et kohorte-studie.En kohorteundersøgelse inden for sundhedsvidenskaberne er en undersøgelse foretaget på en kohorte, en veldefineret gruppe personer, som følges for at finde frem til hvordan eller hvornår et specifikt helbredsfænomen (fx en sygdom, død eller et symptom) opstår.
  • Samarbejdspartnere: Arbejdsmedicin, Blodbank og Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Infektionssygdomme alle Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Business Intelligence, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
  • Undersøgelsen er finansieret af Region Midtjylland.
  • Den videnskabelige artikel kan læses International Journal of Infectious Diseases 

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor Henrik Kolstad
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicin
Mail: henkol@rm.dk         
Mobil: 29610359

Forskning, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende