Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COVID-19 trigger børn og unges OCD

Mange børn og unge med tvangstanker og tvangshandlinger oplever, at deres OCD, angst og depressive symptomer forværres under en krise som COVID-19. Det viser et nyt forskningsresultat fra Aarhus Universitet og Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Resultaterne er offentliggjort i BMC Psychiatry.

29.10.2020 | Helle Horskjær Hansen

Per Hove Thomsen og Judith Nissen har undersøgt, hvordan børn og unge med OCD oplever en krise som corona. Foto: Koncern Kommunikation Region Midtjylland.

Traumer og belastninger kan udløse eller forværre OCD. Det ved forskere allerede. De har også lært os, at COVID-19 kan være forbundet med, at voksne udvikler psykiatriske lidelser. Vi ved derimod ikke meget om, hvad coronakrisen betyder for børn og unge.

Derfor satte et forskerhold fra Aarhus Universitet og Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien sig for at undersøge, hvordan børn og unge med OCD oplever krisen. Klinisk lærestolsprofessor, Per Hove Thomsen har stået i spidsen for forskningsprojektet.

Fik det dårligere

I løbet af foråret 2020 sendte forskerne et spørgeskema ud til to grupper af børn og unge mellem 7 til 21 år. Den ene var en gruppe diagnosticeret med OCD i et specialiseret OCD-afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrien – alle havde her en kontakt til en behandler på sygehuset. Den anden gruppe blev identificeret gennem den danske OCD-forening. De fleste af disse børn og unge var diagnosticeret år tilbage. I alt svarede 102 børn på spørgeskemaet.

”De oplevede at deres OCD, angst og depressive symptomer blev forværret under en krise som COVID-19. Denne forværring var mest udtalt for gruppen identificeret gennem OCD foreningen,” fortæller Per Hove Thomsen.

Næsten halvdelen af de børn og unge, som tilhørte den første gruppe, rapporterede, at deres symptomer var blevet værre, en tredjedel at deres angst var forværret og en tredjedel at deres depressive symptomer var værre. Og af dem oplevede næste en femtedel at begge symptomer var værre. I den anden gruppe rapporterede 73 procent, at de havde fået det dårligere, lidt over halvdelen at deres angst var værre og 43 procent svarede, at de depressive symptomer var forøget.

Spritte af og vaske hænder

Judith Nissen, der er overlæge har også været en af drivkræfterne bag undersøgelsen. Hun understreger, at det ikke er tilfældigt, at det netop er OCD, forskerne har undersøgt.

”Lidelsen er særlig interessant at undersøge i relation til COVID-19 pandemien, idet OCD er en lidelse med mange forskellige kliniske udtryk herunder ikke mindst netop sygdomsangst, frygt for bakterier og snavs og overdreven håndvask/brug af sprit. Det er således væsentligt at undersøge, hvordan en så betydelig krise kan påvirke tilstandens udtryk, hyppighed og forløb,” forklarer hun.

De børn og unge der, i spørgeskemaundersøgelsen, havde beskrevet tanker og angst, at der kunne ske noget alvorligt fx at de selv kunne komme til skade eller miste familiemedlemmer, oplevede den største forværring af deres OCD-symptomer. Det var især børn med tidlig debut af OCD, der oplevede den mest udtalte forværring.

”De daglige beskrivelser i medier om sygdom og dødsfald med anbefaling om isolation og fokus på smitte kan for børn, der i forvejen er angste for at miste, forværre de angste tanker og dette måske især for de yngste, der både kan have sværere ved at overskue betydningen af infektionen, men også er meget afhængige af forældre og bedsteforældre og dermed også bliver de mest sårbare for tab,” fortæller Judith Nissen.

Derimod var der ingen sammenhæng med angst for smitte og vasketrang. Studiet peger således på, at børn og unge med OCD kan være sårbare i forhold til en krise som COVID-19, hvor angsten for, at der kan ske noget alvorligt herunder miste nærtstående karakteriserer en særlig sårbar gruppe.

”Dette kan både være relateret til den direkte trussel af infektionen og til konsekvenserne af at skulle holde social afstand, social isolation samt det betydelige fokus på hygiejne. Krisen er ikke ovre endnu og det er derfor meget vigtigt, at der fremadrettet fortsat er fokus på de sårbare børn og unge,” siger Judith Nissen.

Studiet er omtalt i videnskab.dk den 30. oktober 2020.

Bag om resultatet

 

  • Studiet er en spørgeskemaundersøgelse.
  • Samarbejdspartnere: Judith Becker Nissen, David Højgaard, Per Hove Thomsen, Aarhus Universitet og Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
  • Den videnskabelige artikel The Immediate Effect of COVID-19 Pandemic on Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder er offentliggjort i BMC Psychiatry

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor Per Hove Thomsen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
per.hove.thomsen@clin.au.dk
21 17 29 76

Psykiatrisk overlæge Judith Nissen
Aarhus universitet, Institut for Klinisk Medicin
Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
au77762@clin.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder