Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk cykelturisme op i gear

Selv om Danmark ligger i top, når det handler om hverdagsbrug af cykler, så halter cykelturismen efter. En antropolog lagde sig på hjul af cykelturisterne for at finde ud af, hvad der kendetegner den gode cykeloplevelse. Det kom der nye cykelkoncepter ud af - til gavn for dansk cykelturisme.

24.06.2013 | Anja Kjærgaard

På fem udvalgte lokationer gennemførte Mads Daugbjerg sammen med et team af feltarbejdere interviews med turister for at finde ud af, hvad der kendetegner den gode cykeloplevelse.

Mads Daugbjerg er lektor i etnografi og har arbejdet tæt sammen med VisitDenmark om et cykelprojekt.

Lad os starte med at slå fast, hvad en cykelturist overhovedet er for en størrelse:

”Det er en turist, der har cykling som det primære formål med ferien. Og hvor turen er centreret samme sted eller fungerer som rejse mellem flere steder,” fortæller lektor Mads Daugbjerg, der forsker i kulturturisme og særligt skæringsfeltet mellem kulturarv, oplevelsesturisme og identitet.

Han har afsluttet et forskningsprojekt om den gode cykeloplevelse i samarbejde med VisitDenmark og andre turismeaktører.

”Vi er kendt i udlandet for at være et land med en god og veludviklet cykelkultur. København er for eksempel flere gange kåret som verdens bedste cykelby, men selv om den danske cykelkultur er en del af dansk turismebrand, har vi tabt cykelferie-andele til andre lande i Europa. Vores projekt var derfor drevet af en ambition om udvikling af nye ideer til gavn for dansk cykelturisme,” fortæller Mads Daugbjerg.

Cykelturister er ikke fastliggere

Men før man kan udvikle ideer, må man vide noget om brugerne. De har det til fælles, at de er glade for deres cykler, men hvordan forstår og beskriver cykelturister sig for eksempel som en særlig type rejsende i kontrast til andre? Det var ét af de spørgsmål, Mads Daugbjerg og hans team fik belyst via deres feltarbejde på landeveje i Danmark, Østrig og Tyskland.

”Cykelturisterne definerede sig selv som det modsatte af billister eller fastliggere på camping. Det var måske knapt så overraskende en pointe, men en pointe blandt flere i vores etnografiske arbejde, der havde til hensigt at udforske dansk cykelturisme ”nedefra”, det vil sige gennem brugerne. På den måde fik vi erfaringsnær viden om turisternes motiver og præferencer,” fortæller Mads Daugbjerg.

På fem udvalgte lokationer gennemførte han sammen med sit team af feltarbejdere interviews med turister. De fik oparbejdet et omfattende feltmateriale bestående af videoer, fotos, postkort fra turisterne og dagbøger skrevet af turisterne. Projektet kunne dermed imødekomme en efterspørgsel fra turistbranchen efter kvalitativ indsigt og viden om cykelturisterne.

Mod bedre cykeloplevelser i Danmark

”Nogle cykelturister fandt nydelse i cyklingens spirtuelle aspekt. Andre var båret af ønske om fysisk præstation. Fælles for mange turister var, at de gav udtryk for en glæde ved at opleve eksklusive steder, og at de generelt så cykelferie som et rum til at dyrke det gode liv. Endeligt markerede mange også oplevelse af frihed som en kernekvalitet ved cykling," fortæller Mads Daugbjerg.

De mest overraskende pointer var ifølge ham, at cykelturisterne lagde vægt på oplevelse som bevægelse. Den gode cykeloplevelse var med andre ord ikke stedbunden. Og den anden overraskende pointe var den føromtalte glæde ved det ”eksklusive” rum. Det var sådanne indsigter hentet direkte fra landevejene, Mads Daugbjerg og hans team efterfølgende kunne give videre til turistbranchen:

”Et centralt spørgsmål til turistbranchen blev for eksempel, hvordan man kan arbejde med en optimering af iscenesættelsen af cykeloplevelsen, hvis den primært er knyttet til en bevægelse frem for en lokalitet,” forklarer Mads Daugbjerg.

Det etnografiske feltarbejde mundede ud i sådanne konkrete spørgsmål til turismen og blev efterfølgende brugt af turismeaktører som springbræt til udvikling af nye cykelferiekoncepter med det overordnede formål at få dansk cykelturisme op i gear. Et af de nye cykelkoncepter hedder: ”Hemmelige cykeloplevelser på Viborgegnen”. Ud over dette projekt fulgte andre nyskabelser i kølvandet på projektet.


Fakta om ”Den gode cykeloplevelse”

  • Den gode cykeloplevelse blev projektstyret af VisitDenmark
  • Projektet blev til i samarbejde mellem Aktiv Danmark, VisitDenmark, De regionale turismeudviklingsselskaber, HORESTA, feriehusudlejernes Brancheforening, Campingrådet, Friluftsrådet, Skov-og Naturstyrelsen, Dansk Cyklist Forbund og Aarhus Universitet

 


Fakta om dansk cykelturisme

Vidste du, at:

  • Danmark har 12.000 km cykelruter
  • Danmark i 1990´erne lå i spidsen i forhold til cykelferier i Europa
  • Danmark siden er blevet overhalet indenom af lande som Frankrig, Tyskland og Østrig

Kilde: Visit Denmark / Dansk Cyklist Forbund


Yderligere oplysninger

Lektor Mads Daugbjerg
Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Antropologi og Etnografi
Mail: mads.daugbjerg@hum.au.dk
Telefon: 8716  2128


Læs også

Mads Daugbjerg får Tietgenprisen 2013

Offentligheden/Pressen, Arts