Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Datatilsynet har varslet tilsyn på forskningsområdet

Datatilsynet har valgt at gennemføre skriftligt tilsyn hos Aarhus Universitet om håndtering af personoplysninger i forskningsprojekter.

30.10.2020 | Camilla Schrøder

Der er hjælp at hente for den enkelte forsker, der skal sikre, at registrering af personoplysninger er opdateret og retvisende. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet skal inden den 1. december aflevere en samlet afrapportering til Datatilsynet, som beskriver, hvordan personoplysninger behandles på forskningsområdet. Den omfatter bl.a. en oversigt over samtlige igangværende forskningsprojekter, som behandler personoplysninger, herunder hvordan personoplysninger opbevares og eventuelt videregives internt og til andre uden for AU.

Når Datatilsynet har gennemgået det materiale, som AU er pålagt at aflevere, vil Datatilsynet på den baggrund udvælge en række forskningsprojekter, de vil gå i dybden med.

Det er den enkelte forskers pligt at sikre, at Aarhus Universitet lever op til sit ansvar for korrekt håndtering af personoplysninger i forskningsprojekter. Og som forsker er der hjælp at hente.

På AU’s hjemmeside om databeskyttelse i forskningsprojekter kan du orientere dig om, hvordan du sikrer, at din registrering af personoplysninger er opdateret og retvisende.

Du kan også kontakte din lokale databeskyttelseskoordinator, hvis du har spørgsmål til registreringen af dit forskningsprojekt. Eller du kan henvende dig til Aarhus Universitets databeskyttelsesenhed på dpo@au.dk, hvis du har spørgsmål af mere generel karakter.

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health