Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Debat: Eksperter bør træffe beslutning om placering af børnehjertekirurgi

Upartiske eksperter bør anbefale, hvor syge børnehjerter skal opereres.

29.12.2015

Af Allan Flyvbjerg, sundhedsdekan, Aarhus Universitet

De hjertekirurger, vi har ansat i Danmark, er dygtige. De opererer børnehjerter to steder i landet: på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital, og de to landsdelscentre har begge flotte resultater.

Men det er gængs og dokumenteret viden, at flere behandlinger samme sted giver bedre kvalitet. Derfor skal operationer af syge børnehjerter samles ét sted i Danmark.

Beslutningen understøttes af, at det samlede antal hjerneoperationer på børn er faldet med en tredjedel gennem de seneste ti år. Faldet skyldes blandt andet, at fødselstallet er faldet, at en forbedret fosterdiagnostik afslører flere hjertemisdannelser, samt at man er blevet dygtigere til kateterbaserede procedurer. Det brændende spørgsmål er imidlertid, hvordan beslutningsprocessen om placeringen skal foregå. Lovgivningsmæssigt er det op til Sundhedsstyrelsen at beslutte adressen for den fremtidige børnehjertekirurgi.

Spørgsmålet er imidlertid, om Sundhedsstyrelsen, der aktuelt er tvunget i knæ af omfattende omstruktureringer og lederudskiftninger, selv har de nødvendige specialistkompetencer til at kunne foretage en objektiv og fagligt baseret vurdering.

Hertil kommer, at børnehjertekirurgiområdet er et utrolig snævert speciale. Det vil derfor være nærmest umuligt at finde danske specialister inden for området, der vil kunne vejlede Sundhedsstyrelsen på en uvildig måde.

Det bliver derfor alt for nemt et østvest-slagsmål, hvor andre interesser end de rent faglige spiller ind. Det så vi med al tydelighed med diskussionerne i forbindelse med placeringen af Dansk Center for Partikelterapi. Dengang traf Sundhedsstyrelsen det professionelle og rigtige valg på borgernes vegne: Man valgte at lade et uvildigt internationalt panel give en objektiv anbefaling til Sundhedsstyrelsen om placering af partikelterapien. Denne model er særlig relevant, når den vigtige beslutning omkring hjertekirurgien skal træffes. Så af hensyn til patienterne, de faglige miljøer og – ikke mindst – Sundhedsstyrelsen selv så lad os få en gruppe kompetente og upartiske eksperter til at komme med en anbefaling.

Syge børnehjerter er for vigtige til at blive brikker i et politisk spil.


Debatindlægget er bragt i Politiken 30. december 2015.

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Health, Health