Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dekanens sommerhilsen

Allan Flyvbjerg ønsker god sommer.

01.07.2016

Kære medarbejdere

Sommerferien står for døren, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende jer en sommerhilsen.

Der er for tiden stort fokus på de udfordringer, de danske universiteter står overfor, ikke mindst blandt studerende og de ansatte. Herunder fylder ikke mindst de økonomiske forhold meget, idet en tiltagende stram uddannelsesøkonomi, besparelser på de offentligt finansierede forskningsmidler, samt et forventet fald i de private finansieringskilder nu er hverdagskost. AU’s bestyrelse tiltrådte i juni måned universitetsledelsens forslag til en samlet budgetplan for AU. Planen har fokus på at tilgodese fagmiljøerne bedst muligt og samtidig skabe plads til strategiske investeringer. Med budgetplanen har fakultetsledelsen et godt udgangspunkt for at kunne håndtere de fælles udfordringer.

En økonomi i balance er et af tre prioriterede indsatsområder for Health i 2016. At medvirke til, at AU opnår institutionsakkreditering, samt at generere flere eksterne forskningsmidler er de to andre områder, som vi fortsat skal have et stærkt fokus på i efteråret. Endvidere vil vi i fakultetsledelsen påbegynde arbejdet med at udvælge særligt prioriterede indsatsområder for 2017.

En anden af efterårets store opgaver er arbejdet med at forberede en proces for revision af såvel medicin- som tandlægeuddannelsen. Revisionerne vil som sædvanlig ske med en omfattende intern inddragelse, men også med udgangspunkt i aftagernes ønsker og behov. I øjeblikket arbejdes der på at beskrive de processer, vi skal i gang med.  

Som I ved, har AU’s bestyrelse godkendt at fusionere Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere til ét samlet institut, Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Fusionen træder i kraft pr. 1. august, hvor den nye institutleder, Siri Beier Jensen, tiltræder. Vi ser alle frem til samarbejdet med Siri.

Vi er endvidere i øjeblikket i gang med en rekrutteringsproces til institutlederstillingen ved Institut for Folkesundhed, og jeg forventer, at vi snart har Søren Kjærgaards afløser på plads.

I efteråret ser vi også frem til at modtage besøg af Healths Internationale Advisory Board, som består af eksperter inden for Healths faglige område. Besøget finder sted den 8.-9. september 2016, og vi har store forventninger til, at de på kvalificeret vis kan rådgive Health i relation til fakultetets videre udvikling indenfor uddannelse, forskning og erhvervsfremme.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tusind tak for jeres indsats. I ønskes alle en god sommer!

Med venlig hilsen 

Allan Flyvbjerg

Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Videnskabelig medarbejder