Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dekanens sommerhilsen: Få overblik over Healths særlige indsatsområder

Health er omtrent halvvejs i opfyldelsen af en række ambitiøse mål for 2018: Mere ekstern finansiering, flere internationale aktiviteter og klare rammer for rekruttering. Her følger en kort statusrapport – og en personlig sommerhilsen fra dekan Lars Bo Nielsen.

25.06.2018 | Simon Fischel (video) og Ulla Krag Jespersen (tekst)

Nogle kalder dem særlige indsatsområder, hos andre er de kendt som ”must-win-battles”. Men betydningen er den samme: Det drejer sig om aktiviteter eller virkemidler, som skal styrke fagligheden på fakultetet.

I år hedder overskrifterne ekstern finansiering, internationalisering og rekruttering, og her ved indgangen til sommerferien er det oplagt med en mellemtid på de mange underliggende aktiviteter.

Se video med dekan Lars Bo Nielsens sommerhilsen

Ekstern finansiering

Efter fakultetsledelsens seminar i november 2017 er der igangsat en håndfuld konkrete indsatser for at styrke arbejdet med at hjemtage flere bevillinger.

  • Relationsopbygning til fonde er et initiativ på ledelsesniveau, hvor dekan og prodekaner holder møder med udvalgte fonde for at styrke relationerne og indhente viden om opslagene, så de store ansøgninger rammer fondens ønske. Indtil nu har der været møder med Grundforskningsfonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Innovationsfonden, og flere fonde vil følge, ligesom der vil være tilsvarende møder på institutlederniveau. Fakultetsledelsen har desuden ’Opslag fra fonde’ som fast mødepunkt og drøfter dermed løbende, hvilke fonde der skal kontaktes – og af hvem.
  • Faglige netværk på tværs omfatter en række tværfaglige arrangementer på fakultets- og eller institutniveau, hvor forskere kan udvikle nye samarbejder inden for fagområder med et uudnyttet potentiale. Eksempler kan være mødet i februar, hvor 100 forskere mødtes på tværs om Lundbeckfondens tematiske calls, eller ’The Annual Research Meeting’, som er afholdt på Institut for Klinisk Medicin. En kæmpesucces med deltagelse af over 300 forskere. Læs også Vejen til viden er brolagt med åbenhed. Der er endvidere etableret en række introduktionsstipendier til tværfaglige ph.d.-projekter, hvor forskere på tværs af institutter kan søge fakultetet om tre måneders løn til en ph.d.-studerende.
  • ReAp som støtte- og ledelsesværktøj omfatter fakultetets arbejde med at skabe visuelt overblik over ansøgningsmønstre. Målet er at fremme og forbedre den enkelte forskers ansøgninger og identificere de forskere, som søger forgæves og måske har brug for nærmeste leders fortrolige hjælp til at søge andre fonde eller skrive bedre ansøgninger. Læs også Mere ReAp til fælles gavn.
  • Oprettelse af faglige advisory boards og udarbejdelse af hvidbøger handler om at fastholde og udvikle forskningsmæssige styrkepositioner. I første omgang er der sat fokus på det kardiovaskulære område, som bl.a. er kendetegnet ved at have kolossal betydning for folkesundheden. Læs også Health får sit første kardiovaskulære board.
  • Hjælpepakke til ERC-grants er en pulje på 1,5 millioner kroner til fordeling mellem 15 forskere, der vil køre sig selv i stilling til et ERC-grant. De 100.000 kroner kan bruges på hvad som helst, der hjælper forskeren til at skrive en god ansøgning, og tilbuddet retter sig mod alle – også forskere uden et stort cv. Kravet er en ERC-ansøgning senest to år efter, at pengene er bevilget. Læs også 100.000 kr. i fødselshjælp til et ERC-grant.

Internationalisering

Internationalisering er et særligt indsatsområde, fordi toneangivende forskning og uddannelse udspiller sig i netværk mellem de bedste universiteter på verdensplan. Derfor skruer Health op for uddannelses- og forskningsaktiviteter, der skal knytte fakultetet tættere til den internationale elite.

Rekruttering

Udgangspunktet for Healths arbejde med rekruttering er de syv nye normer for fastansættelse af videnskabeligt personale, som universitetsledelsen har vedtaget. Målet er at få flere kvalificerede ansøgere – også fra udlandet – til de videnskabelige stillinger. Samtidig bliver de administrative procedurer lettet, når det handler om at ansætte VIP i tidsbegrænsede stillinger. Fakultetsledelsen har også besluttet, at institutterne skal udarbejde hver sin rekrutteringsplan, ligesom de sociale medier, herunder LinkedIn skal tages i brug som rekrutteringsplatform.    

Politik og strategi, Ph.d.-studerende, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder