Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dekanens sommerhilsen: Som universitet skal vi gå forrest, når det gælder ligestilling

Der er lang vej til reel ligestilling, når mændene dominerer i de videnskabelige karrierestillinger, får flest fondsmidler og er overrepræsenteret i de fleste bedømmelsesudvalg. Det siger dekan Lars Bo Nielsen, som i sin sommerhilsen taler for en bedre kønsbalance på Health.

24.06.2019 | Simon Fischel (video) og Ulla Krag Jespersen (tekst)

Dekan ved Health, Lars Bo Nielsen, vil have ligestilling højere op på dagsordenen.

Det positive først: Den seneste statistik over kønsfordelingen på videnskabelige stillinger viser en stigning i antallet af nyansatte kvindelige professorer. Men kvinderne sidder stadig kun på en femtedel af professorstillingerne på Health.

Og det kan vi gøre bedre, mener dekan Lars Bo Nielsen, som i sin sommerhilsen sætter fokus på ligestillingen på fakultetet.

”Som universitet skal vi være med til at skubbe samfundet i retning af større ligestilling, og vi skal gøre mere for at nedbryde de barrierer, der forhindrer reel ligestilling”, siger han.

Se video med dekan Lars Bo Nielsens sommerhilsen:

Kvinderne halter ikke kun bagefter, når det handler om de videnskabelige karrierestillinger. Der er også langt mellem kvinderne i de fleste af fakultetets bedømmelsesudvalg, og de største bevillinger tilfalder som regel de mandlige forskere.

Alle skal bakke op

Aarhus Universitet har nedsat et centralt ligestillingsudvalg, som skal sætte gang i konkrete initiativer, der fremmer diversitet og ligestilling på AU.

”Indtil videre er ligestillingsarbejdet på Health forankret i fakultetsledelsen, hvor vi kontinuerligt vil have fokus på en bedre kønsfordeling i vores fagmiljøer og sikre, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret, når vi indstiller til priser eller udpeger folk til bestemte funktioner på fakultetet”, siger Lars Bo Nielsen.

Lars Bo Nielsen slår fast, at arbejdet med ligestilling i høj grad er et ledelsesanliggende, der kræver løbende bevågenhed og opfølgning på institutterne. Han opfordrer samtidig til, at alle bakker op om arbejdet for bedre ligestilling ved at tage diskussionen i det miljø, man arbejder i.

”Ligestilling skal højere op på dagsordenen. Vi skal blive bedre til spotte og nedbryde de barrierer, som kan diskriminere og dermed forhindre kvinderne i at nå til tops. Jeg håber, at alle her på fakultetet vil bidrage til, at mænd og kvinder får samme, lige muligheder”.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende