Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltagelse i brystkræftscreening blandt tidligere kræftpatienter

Et nyligt udgivet studie fra CaP viser, at kvinder med tidligere kræftsygdomme deltager i brystkræftscreening i samme grad som baggrundsbefolkningen, men at deltagelsen afhænger af bl.a. kræfttype.

23.08.2018 | Dorthe Toftdahl Nielsen

Foto: Colourbox

Tidligere kræftpatienter har øget risiko for at udvikle en ny kræftsygdom. Derfor kan tidlig opsporing være særlig vigtig for denne population. Dette studie viste, at kvinder med en tidligere kræftsygdom generelt deltager i brystkræftscreening i mindre grad end kvinder uden tidligere kræftsygdom.

En detaljeret analyse af mulige forklaringer viste dog, at det primært skyldtes kvinder, der enten var i kræftbehandling eller i palliativ behandling i tiden omkring screeningen. Efter kontrol for disse faktorer viste det sig, at kvinder med en tidligere kræftsygdom deltog lige så ofte i brystkræftscreening som baggrundsbefolkningen.

Analyserne viste desuden, at kvinder i kontrolforløb for andre kræftformer deltog lige så ofte som baggrundsbefolkningen, og at ikke-deltagelse afhang af typen af kræft. Kvinder med tidligere malignt melanom og tarmkræft deltog i højere grad i brystkræftscreening, mens kvinder med tidligere kræft i underlivet deltog mindre i brystkræftscreening.

Studiet konkluderer, at kvinder med en tidligere kræftsygdom deltager ligeså ofte som baggrundsbefolkningen i screening for brystkræft, når der tages højde for, at en del af disse er påvirket af behandling eller er i palliation i tiden omkring screeningen. 

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, CAP, CAP