Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Delvis, begrænset genåbning fra 23. april – kun i forskningslaboratorier

Udmelding fra universitetsledelsen: Der er nu givet endeligt grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at Aarhus Universitet sammen med landets øvrige universiteter kan sætte gang i en delvis genåbning af forskningslaboratorierne. Bemærk, at det er forskningsaktiviteter, som ligger ud over varetagelsen af de kritiske funktioner samt den corona-relaterede forskning, som allerede er i gang.

22.04.2020 | Sys Christina Vestergaard

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Den delvise, begrænsede genåbning sættes i gang fra torsdag den 23. april. De omfattede medarbejdere får direkte besked onsdag den 22. april. Der vil være tale om forskere, herunder postdocer og ph.d.-studerende, samt fx laboranter og teknikere på Health, Nat og Tech samt i mindre omfang på Aarhus BSS.

Desuden vil der kunne gives adgang til enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der vil blive tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder.

Omfang fastlagt af ministeriet – alt andet arbejde udføres fortsat hjemmefra

Der er tale om en delvis genåbning, som i omfang er fastsat af ministeriet. Den delvise genåbning af laboratorierne er meget begrænset og koordineret, ikke bare universiteterne imellem, men også fakulteterne imellem på AU. Det er alene arbejde i laboratorier, der nu gives adgang til. Alt andet arbejde end aftalt laboratoriearbejde skal fortsat udføres hjemmefra.

Det ubetingede, overordnede krav til den delvise genåbning er, at der tages nødvendige forbehold for at undgå smitte, og hensynet til smittespredning i samfundet er afgørende for, at der ikke bliver givet fuld adgang til laboratorierne. Nogle steder vil det være nødvendigt at tilrettelægge adgang på forskellige tidspunkter af dagen, hvis det ikke er forsvarligt at have alle tilstede på samme tid.

Der vil være en række retningslinjer, som skal overholdes, for at kunne få denne adgang til at genoptage arbejdet i laboratoriet. Der vil desuden være ekstra fokus på rengøring.

I første omgang bliver der givet adgang til, at ca. 400 forskere er samlet samtidigt på AU, samt til et begrænset antal specialestuderende. Det koordineres på det enkelte institut efter aftale med dekanen.

Fuld tillid til, at alle respekterer vilkår for den gradvise genåbning

Ledelsen på fakulteterne vil løbende følge op på, at den begrænsede, aftalte adgang til forskningslaboratorierne respekteres, og vi har fuld tillid til, at ansatte på AU respekterer de vilkår, vi har for den gradvise genåbning.

Dette er en meget begrænset genåbning. Vi er fuldt klar over, at der er forskningsaktiviteter, der ikke foregår i laboratorier, som også i stigende grad er udfordret af den fysiske nedlukning. Universitetsledelsen på Aarhus Universitet følger situationen nøje og vil løbende vurdere, hvordan en videre kontrolleret, gradvis genåbning af universitetet kan tilrettelægges forsvarligt i forhold til den generelle udvikling og myndighedernes anvisninger.

Retningslinjer for brug af forskningslaboratorier

Som følge af en national aftale vedrørende udvidelsen af den første fase af en kontrolleret genåbning gives der mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for ansatte og studerende.

Gennem Danske Universiteter er der aftalt særlige retningslinjer, som gælder for forskningsarbejde i laboratorier, pr. 21. april.

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium)
 • Der skal være online-booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang.
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden, og myndighedernes vejledning om 1,5-2 meters afstand skal følges.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdsstationer skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende, og man er isoleret i sin aktivitet

Derudover er den delvise genåbning af laboratorieforskning også betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne, og host eller nys i ærmet
 • Undgå at arbejde, hvis du føler dig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis du får symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri i mindst 2 dage. Får du symptomer på arbejde, skal du tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt    
Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet