Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den psykiske trivsel dalede under pandemiens anden bølge – især hos mænd

Vores psykiske velbefindende følger smitteudviklingens stigninger og fald, men hvor det psykiske velvære faldt mest hos kvinder under forårets nedlukning, er det under anden bølge mændene, der er hårdest ramt. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

19.01.2021 | Nanna Jespersgård

Mænds psykiske trivsel var lavere i november-december, end den var under forårets nedlukning, mens udviklingen er gået den modsatte vej hos kvinder, siger Søren Dinesen Østergaard. Foto: Martin Gravgaard

Både mænds og kvinders psykiske trivsel dalede, da Danmark lukkede ned under første coronabølge i foråret 2020 – med kvinder som de hårdest ramte. Under anden bølge er det med modsat kønsfortegn: Mænds og kvinders psykiske trivsel er generelt lav, men den er faldet mest hos mænd.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. Søren Dinesen Østergaard står bag. Han er professor på Institut for Klinisk Medicin og tilknyttet Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Undersøgelsen er den seneste af tre direkte sammenlignelige ’temperaturmålinger’ af vores psykiske velvære. Den første undersøgelse blev udført under forårets nedlukning, den anden i slutningen af april, efter smittetallene var faldet, og den tredje nypublicerede i perioden fra 20. november til 8. december i fjor. Resultaterne fra de tre undersøgelser er offentliggjort i tidsskriftet Acta Neuropsychiatrica.

Målt med WHO’s trivselsindeks

”Vi kan se, at mænds psykiske trivsel er lavere i november-december-målingen, end den var under forårets nedlukning, mens udviklingen er gået den modsatte vej hos kvinder,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Trivselsindekset, også kaldet WHO-5, benyttes blandt andet af praktiserende læger, når de vurderer, om en patient bør udredes for depression. Princippet er, at man ud fra fem spørgsmål opnår en samlet score mellem 0 og 100 - jo højere score - desto  bedre er den psykiske trivsel. Er den under 50, er sandsynligheden for, at der er tale om depression betragtelig. 

Søren Dinesen Østergaard forklarer, at den gennemsnitlige WHO-5 score ved november-december-målingen er faldet med knap 4 point for mænd og 2,5 point for kvinder siden målingen i slutningen af april (anden måling). I forhold til den første måling i slutningen af marts/starten af april, hvor første bølge toppede, er den psykiske trivsel steget en smule, knap 1.5 point, hos kvinderne, mens den er faldet tilsvarende for mændene. Der er dog fortsat flest kvinder med et trivselsindeks under 50 – nemlig 27 procent mod 23 procent af mændene.

Både vinter og økonomi kan spille ind

”Vi kan naturligvis ikke være sikre på, at det coronapandemien, der er skyld i de variationer, vi ser i den psykiske velvære. Men pengene passer, kan man sige. Vinterens komme kan dog også spille ind,” siger Søren Dinesen Østergaard. Han peger på, at det allerede for år tilbage er påvist, at antallet af danskere, der diagnosticeres med depression stiger ret markant ved overgangen til vintertid. Dog understreger han, at det formentlig primært er kvinder, der oplever sæsonvariation i humøret, så den forklaring harmonerer dårligt med, at faldet i psykisk trivsel under coronapandemiens anden bølge er størst blandt mænd.

”Kønsforskellen i vores undersøgelsesresultater er interessant, men vi ved ikke, hvad den skyldes. Der er gået mange jobs tabt under pandemien, især i den private sektor, så måske handler det om, at mænd i højere grad end kvinder bekymrer sig om deres arbejdsliv og familiens økonomiske situation. Det vil vi spørge ind til i undersøgelsens næste runde,” siger Søren Dinesen Østergaard.


Bag om forskningsresultatet

  • Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse udført mod betaling af Epinion med afsæt i trivselsindekset WHO-5. 2458 personer deltog i første del af undersøgelsen, 2149 fra samme gruppe deltog også i undersøgelsens anden del, mens 1554 gik igen i den nyligt publicerede del af undersøgelsen. Resultaterne er vægtet, så de på en række parametre er repræsentative for Danmarks befolkning.
  • Samarbejdspartnere er professor Kim Mannemar Sønderskov og professor Peter Thisted Dinesen fra Institut for Statskundskab på hhv. Aarhus og Københavns universiteter samt postdoc Helene Tilma Vistisen fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.
  • Studiet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.
  • Direkte link til den videnskabelige artikel Variation in psychological well-being and symptoms of anxiety and depression during the COVID-19 Pandemic: Results from a 3-wave panel survey bragt i tidsskriftet Acta Neuropsychiatrica.

Kontakt

Professor Søren Dinesen Østergaard
Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet
Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Mail: SOEOES@rm.dk
Mobil: 61 28 27 53

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Health