Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

”Det er vigtigt, at vi har det godt, når vi går på arbejde”

I 2012 prikkede kollegaerne Susanna Holm Nielsen på skulderen og spurgte, om ikke hun ville være deres nye arbejdsmiljørepræsentant. Det ville hun, og det har hun været lige siden. Hun er dybt motiveret for at skabe et godt arbejdsmiljø for sine kollegaer – og for at udbrede kendskabet til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet.

24.11.2020 | Anders Hylander

"Mine kollegaer ved , at hvis der er noget, de vil tale om med mig om, så er jeg altid parat til at lytte,” siger Susanna Holm Nielsen, der er arbejdsmiljørepræsentant på Nat og Tech. Foto: Kommunikation og Presse

Susanna Holm Nielsen byder indenfor på sit lille kontor i de november-hvidgrå kontorbygninger på Katrinebjergvej, der siden august har huset hende og hendes kollegaer i Nat-Tech Økonomi. Hun er forretningscontroller i enheden – og derudover varetager hun tillidsposten som arbejdsmiljørepræsentant. 

På spørgsmålet om, hvilke tanker hun gjorde sig før, hun valgte at stille op, svarer hun prompte og med et smil: ”Jeg gjorde mig ikke mange tanker! Mine kollegaer sagde til mig, at det jo i forvejen var det, jeg gjorde til hverdag. Altså kerede mig om mine kollegaer og spurgte ind, hvis jeg kunne se, at nogen var presset eller havde det svært. Det har siden været mit primære fokus: At spotte hvordan mine kollegaer har det”. 

Sammen med sine otte arbejdsmiljørepræsentant-kollegaer i Nat-Tech administrationscenter, er hun valgt til arbejdsmiljøorganisationen som repræsentant for kontorpersonalet i Aarhus, Kalø og Silkeborg i den fælles administration for de to fakulteter. 

Fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder Susanna Holm Nielsen med mange forskellige emner og sager. Det er lige fra at holde kollegaerne ajour, når der bliver skiftet vinduer i deres bygning - til at bidrage til udviklingen af arbejdspladskultur og sammenhængskraft på Aarhus Universitet. Hun er stor tilhænger af, at arbejdsmiljø bedst udvikles løbende. Hun anbefaler, at medarbejdere og ledelse tager både fysiske og psykiske problemstillinger, når de opstår - og ikke venter til næste APV. 

Hun har fra starten af i sit virke som arbejdsmiljørepræsentant haft særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er hun meget opmærksom på at have en finger på pulsen i forhold til, hvordan hendes kollegaer har det:

”Hvis jeg oplever, at en kollega lukker sig inde på sit kontor, har mange sygedage, eller hvis jeg kan se, at vedkommende ikke er, som personen plejer at være, så går jeg ind og spørger, om vedkommende er okay. Og jeg giver dem altid mulighed for at smide mig ud, hvis de ikke vil snakke. Mine kollegaer ved også, at hvis der er noget, de vil tale om med mig om, så er jeg altid parat til at lytte.” 

På den måde kan de i enheden løbende få italesat arbejdsmiljømæssige problemer, der opstår – og ofte på den måde afhjælpe dem. I andre sammenhænge bliver ledelsen involveret. Særligt denne rolle som bindeled mellem medarbejder og ledelse oplever hun som vigtig for arbejdsmiljøet og lærerig for hende. 

Ledere og samarbejde på tværs kan skabe synlighed

Ud over sit daglige virke som arbejdsmiljørepræsentant på Nat-Tech har Susanna Holm Nielsen også en mission, der strækker sig fra det lokale og til hele organisationen. Hun vil gerne gøre arbejdsmiljøorganisationen meget mere synlig. 

Det arbejder hun for i sit virke som næstformand i det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og fakulteternes arbejdsmiljøudvalg (FAMU) på Nat og Tech. Hun sidder desuden med i administrations arbejdsmiljøudvalg (AAMU) og er næstformand i hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU). 

Da hun i 2012 blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant var det uden kampvalg – ingen andre stillede op.

”Det er et problem, at arbejdsmiljøorganisationen ikke er mere kendt blandt medarbejdere på AU. Det kan man blandt andet se ved, at vi stadig har meget få kampvalg om posterne. Så jeg vil gerne gøre organisationen og os repræsentanter mere synlige,” siger hun. 

Hun peger i den forbindelse på vigtigheden af, at ledere gør medarbejdere opmærksomme på arbejdsmiljøorganisationen og ikke mindst de lokale repræsentanter. Derudover forsøger hun at styrke det tværgående samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen på AU for i fællesskab at kunne skabe større opmærksomhed omkring den. 

Hun glæder sig over, at der efter flere års arbejde for at øge synligheden ser ud til at være kommet et større fokus på arbejdsmiljøorganisationen både blandt ledelse og medarbejdere. Hun håber, at det afspejler sig i flere kampvalg i januar, når der skal vælges nye arbejdsmiljørepræsentanter. 

Opfordrer kollegaer til at stille op

Susanna Holm Nielsen anbefaler uden at tøve kollegaer på AU til at stille op til det kommende valg – men også, at man gør sig nogle tanker om rollen inden: ”Man skal kun stille op, hvis man vil gå ind i det. Det kræver, at man vil bruge tid på det og engagere sig i arbejdet. Gør man det, så kan man få rigtig meget ud af det.” 

På det afsluttende spørgsmål om hvad der motiverer hende i hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, svarer hun: ”Først og fremmest at bidrage til, at vi har det godt, når vi går på arbejde. Derudover er det virkelig spændende og motiverende både på et personligt og fagligt plan at arbejde med at finde løsninger på de problemer og udfordringer, der opstår i forhold til arbejdsmiljøet.” 

Valget til arbejdsmiljøorganisationen løber af stablen i januar 2021. Opstillingsperioden starter i december.

 Overvejer du at stille op som arbejdsmiljørepræsentant?

 • Så læs videre her … (OBS: Du skal være på AU-netværk eller VPN for at kunne tilgå siden)

 Fakta om arbejdsmiljørepræsentant-rollen på AU

 • Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) vælges for en treårig periode
 • AMR tilbydes kompetenceudvikling, så de får redskaber til at varetage rollen
 • Som AMR arbejder man fx med disse områder:

  • APV’en. AMR er med til at forberede, gennemføre og følge op på APV’en. Det er fastlagt i Arbejdstilsynets regler. Indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø vil ofte ske i samarbejde med repræsentanter for samarbejdsorganisationen.
  • ”Temperaturmåler”. AMR er opsøgende både i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Det kan være en hjælp til ledelsen til at få øje på områder, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. Som tillidsvalgt kan AMR viderebringe information fra afdelinger og medarbejdere, som oplever udfordringer ift. arbejdsmiljøet, og bidrage til at finde løsninger.
  • Hjælp og støtte til kollegaer. Alle kan komme til AMR for at få hjælp. Det kan være i forbindelse med udfordringer i arbejdsmiljøet, men også f.eks. i forhold til længerevarende fravær/sygdom eller i andre vanskelige situationer, hvor AMR kan være en støtte for kollegaen.
  • Flytning, ombygning, arbejdsulykker og evakueringsøvelser er andre områder, man som AMR er med inde over. 

Om artikelserien:

Universitetsdirektør Arnold Boon ønsker med denne artikelserie at sætte fokus på vigtige driftsopgaver i de forskellige hjørner af administrationen. Formålet er at give AU’s medarbejdere et indblik i, hvilke typer opgaver medarbejdere i administrationen løser – og at få belyst nogle af de opgaver, der ikke altid får så megen opmærksomhed. Denne artikel er en særudgave i forbindelse med valget til arbejdsmiljøorganisationen på AU.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Samarbejde