Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det kardiovaskulære netværk på Health er en realitet

Et nyt formelt forskningsnetværk, det kardiovaskulære netværk på Health, vil samle forskere fra en lang række fagområder i nye fælles projekter til gavn for patienter med hjertesygdom. Netværket er det første, men ikke sidste af sin art på Health.

19.11.2019 | Nanna Jespersgård

Et nyt forskningsnetværk er født - og de faglige diskussioner fortsatte længe efter den formelle del af årsmøde-programmet (fotos fra receptionen).

Cirka 150 forskere fra forskellige institutter, forskningsenheder og hospitalsafdelinger puljer nu deres indsigt, kreativitet og virketrang i et nyt interdisciplinært forskningssamarbejde, Det kardiovaskulære netværk på Health, som fakultetsledelsen står bag.

Målet er bedre behandling af hjertesygdomme via mere og bedre samarbejde mellem basal forskning, klinisk forskning, sundhedstjenesteforskning og klinik i hele Region Midt.

”Det kardiovaskulære område har siden 1960’erne hævet sig med en flot forskningstradition, der fokuserer på forebyggelse og baserer sig på et tæt, men nok også lidt tilfældigt samarbejde med andre specialer,” siger netværkets ordførende professor, Hans Erik Bøtker, der er formand for det kardiovaskulære netværks styregruppe.

Synergi kan planlægges

”Nu etablerer vi et grundlag for synergi på en langt mindre tilfældig - for ikke at sige planlagt - måde, og det tror vi, der kan komme noget spændende og vigtigt ud af,” siger Hans Erik Bøtker.

Også styregruppens observatør fra fakultetsledelsen, Thomas G. Jensen, der leder Institut for Biomedicin, fremhæver det sandsynlige udbytte af at koble forskere, der ikke i forvejen indgår i hinandens mere uformelle netværk.

”Da Lars Bo Nielsen tiltrådte som dekan, påpegede han, hvor stærke vi er på det kardiovaskulære område, og jeg kan huske, at jeg dengang tænkte ’er vi det ’ – og jeg har altså haft min gang på universitetet i 30 år. Men vi er geografisk spredt for alle vinde og ved derfor ikke nødvendigvis, hvad kollegerne de andre steder arbejder med,” siger Thomas G. Jensen.

Åbent for alle – kom bare an

Tidligere på ugen gik styregruppen sammen med de øvrige 75 deltagere opløftet fra det første årsmøde i det nye netværk, der er kendetegnet ved at have en åben struktur og ingen øvre grænse for antal medlemmer.

”Der var fremragende forskning på programmet og en stor lyst til at udveksle på tværs efter den formelle del, så det lover godt for fremtidens interdisciplinære forskning,” siger Thomas G. Jensen.

Det sidste er Niels-Henrik von Holstein-Rathlou grundlæggende enig i. Han er overordnet ansvarlig for Novo Nordisk Fondens bevillinger og aktiviteter inden for biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning og var inviteret med til netværkets første årsmøde for at fortælle om støttemuligheder.

”Det er altid svært at forudse, hvad der kommer ud af netværk, men for et forskningsområde, der favner så bredt som det kardiovaskulære, er det vigtigt at klinikere og basalforskere har kontakt. Hvis man ikke kender hinanden, kan natriumkaliumpumpen hurtigt blive abstrakt for en hospitalslæge, hvis hverdag og virkelighed er tilsvarende fjern for en basalforsker. Derfor er det at have et forum, hvor man mødes om forskningen, et godt sted at starte,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou.

Det kardiovaskulære netværk er det første top-down faciliterede forskningsnetværk ud af en række planlagte netværk, der så småt er i gang med at konstituere sig. Næstlængst er Netværk om fødevarer og ernæring. Følg udviklingen på Healths hjemmeside Forskningsnetværk.

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, IOOS, Health