Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det Kongelige Bibliotek indleder forhandlinger med forlaget Elsevier

På vegne af de otte danske universiteter indleder Det Kongelige Bibliotek i efteråret 2020 forhandlinger om en ny licens med Elsevier.

30.10.2020 | Anders Hylander

Foto: Roar Lava Paaske/AU-Foto

De otte danske universiteter har en licensaftale med forlaget Elsevier om læseadgang til omkring 2.300 tidsskrifter samt en række centrale databaser og værktøjer. Den nuværende aftale udløber i 2020.

 På vegne af de otte danske universiteter indleder Det Kongelige Bibliotek derfor i efteråret 2020 forhandlinger om en ny licens med forlaget. Den nuværende licens med Elsevier, der udgør ca. en tredjedel af de samlede danske udgifter til adgang til forskningspublikationer, koster årligt omkring 80 mio. kr.

 Danske Universiteter har i samspil med Det Kongelige Bibliotek afgivet et samlet mandat til forhandlingerne. Mandatet indeholder skærpede krav til aftalen. Det skal blandt andet sikre, at danske forskere i fremtiden har øjeblikkelig adgang til egne forskningspublikationer gennem Open Access publicering uden tillægsbetalinger. Det er desuden et krav til forhandlingerne, at de hidtidige prisstigninger ikke må fortsætte.   

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt