Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det siger tre nye fellows om AIAS

Målet med Aarhus Institute of Advanced Studies er at tiltrække danske og internationale forskere til det unikke miljø. læs, hvad tre af de nye fellows siger om AIAS.

11.06.2013 | Peder Holm Pedersen

Cheryl Mattingly, Dale T. Mortensen Senior Fellow

”AIAS giver tid. En helt anden slags tid end den, vi er vant til i det daglige akademiske arbejde med undervisning, administrative opgaver, møder og så videre. Her er tid til forskning, til fordybelse og til spændende samtaler med kolleger. Det kan man tydeligt mærke på stemningen her i AIAS-huset. Det er virkelig en flok glade og forventningsfulde forskere, der er flyttet ind,” siger Cheryl Mattingly, der er professor i antropologi og modtager af det treårige Dale T. Mortensen senior fellowship ved AIAS.

Cheryl Mattingly peger på et andet vigtigt forhold ved hendes fellowship.
”AIAS er en oplagt mulighed for at udvide mine samarbejdsrelationer med nogle af AU’s mange dygtige forskere, som jeg allerede har samarbejdet med gennem årene. På sigt håber jeg også, at mit ophold her kan være med til at etablere nogle langsigtede samarbejdsrelationer på et mere institutionelt niveau mellem AU og mit eget universitet.”

Cheryl Mattingly er professor i antropologi og ansat ved University of Southern California, USA. Hun har vundet flere priser og akademiske udmærkelser for sit arbejde, senest Stirling Book Prize for sin bog ”The Paradox of Hope: Journeys Through a Clinical Borderland”.

Marie Braad Lund, Dale T. Mortensen Junior Fellow

“For mig var det især tanken om at komme til at sidde under samme tag med andre dygtige forskere fra hele verden og fra mange forskellige fag, som tiltrak mig. Som naturvidenskaber bliver man nemt meget specialiseret og kommer dybt ind i sit eget lille felt. Ud over at gøre vigtige fremskridt i min egen forskning er det også mit håb, at mit fellowship ved AIAS vil give mig en bredere horisont og et bedre blik for, hvordan min faglighed kan bruges og komme i spil i forhold til andres fag og omvendt,” siger Marie Braad Lund.

Marie Braad Lund fortæller, at hun allerede har haft de første frugtbare udvekslinger med nogle af de andre forskere. Blandt andet med Lotte Philipsen, der er Jens Christian Skou Junior Fellow ved AIAS. Hun kommer fra humaniora og forsker i kunstens brug af nye medier og teknologier, herunder hvordan moderne kunst bruger genteknologi og dna-materiale.

”På det punkt kan min faglige indsigt i mit felt være med til at berige hendes forskning. AIAS er en fantastisk platform for den slags givtige og overraskende faglige udvekslinger.”

Marie Braad Lund er biolog og vender med sit AIAS-fellowship hjem til Aarhus Universitet, hvor hun tog sin ph.d.-grad i 2009. Siden 2010 har hun været tilknyttet Stanford University som postdoc, blandt andet finansieret gennem et stipendium fra Carlsbergfondet. Marie Braad Lund forsker i symbioser, og hvordan de har udviklet sig evolutionært gennem tiden.

Joe Soss, Dale T. Mortensen Senior Fellow

”AIAS er en fantastisk mulighed. Vi får stillet de bedst tænkelige rammer til rådighed og får tid og frihed til at koncentrere os om vores forskning. Faciliteterne og støtten fra de ansatte har allerede været helt fantastisk, og der bliver virkelig arbejdet hårdt på at få os på plads og få os til at blive en del af ikke bare AIAS, men hele universitetet og byen. Det er et helt utrolig spændende sted at være med dygtige forskere fra mange forskellige fag,” siger Joe Soss, der er professor og politolog ved University of Minnesota, USA.


Joe Soss har allerede samarbejdet med flere AU-forskere og ser frem til at udvide det samarbejde og tage det danske velfærdssystem i nærmere øjesyn.

”Det danske velfærdssystem er meget interessant for én som mig, der studerer sammenhængen mellem vores samfundsindretning og skabelsen af ulighed og fattigdom. Jeg ser frem til at afprøve nogle af de teoretiske modeller, jeg har udviklet i mit arbejde i USA, på danske forhold. Forhåbentlig kan det gøre os alle lidt klogere på, hvordan vi bekæmper fattigdom og ulighed.”

Joe Soss er politolog og professor ved University of Minnesota, USA. Han er én af USA's førende forskere i ulighed og fattigdom og har blandt andet modtaget The Harrington Book Award og The Oliver Cromwell Cox Award for sin seneste bog ”Disciplining the Poor: Neoliberal Paternalism and the Persistent Power of Race”.

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder