Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det sker i den nye Universitetsby

Arbejdet med AU’s fysiske udvikling skrider planmæssigt fremad. Involverede fakulteter og institutter er i gang med at afdække behov og muligheder i forbindelse med de kommende flytninger. Læs om konkrete flytninger og projekter her.

17.09.2019 | Signe Opstrup

De hvide bygninger viser eksisterende, blivende bygninger mens de røde viser planlagte nye bygninger. Visualisering af Universitetsbyen: AART Architects.

Der er fart over feltet, når arbejdet med den kommende Universitetsby står på dagsordenen. En lang række vigtige milepæle markerer vejen mod fremtidens campus. Her præsenteres de første af slagsen:

  • Hus til iværksætteri: AU vil gerne sætte et endnu større aftryk på samfundet ved at styrke sit iværksætteri. Derfor etableres der et iværksætterhus for AU’s iværksættere - både forskere og studerende. Huset vil blive taget i brug primo 2020 og har fået navnet The Kitchen. Navnet er inspireret af bygningen, som skal rumme iværksætterhuset, nemlig det tidligere Kommunehospitals centralkøkken. 
  • Studieboliger: Universitetsparken rummer i dag knap 500 studieboliger, som vil blive suppleret af 127 nye studieboliger i Universitetsbyen. Studieboligerne placeres i det tidligere patienthotel, som vil blive renoveret og omdannet til at huse i alt 180 kollegianere. Studieboligerne vil stå klar til brug inden udgangen af 2022.
  • MBG flytter ind i Universitetsbyen: I starten af 2022 bliver Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) samlet i bygningerne 1870-1874, der ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet i den nye Universitetsby.
  • Studenterorganisationer og –aktiviteter: AU ønsker, at studerende får faciliteter stillet til rådighed til deres studenterdrevne aktiviteter, organisationer mv. Derfor vil der inden for en årrække blive udviklet studenterorganisationer og studenteraktiviteter i Universitetsbyen.
  • Aarhus BSS til Universitetsbyen: I 2025 vil Aarhus BSS flytte sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé (virksomhedsledelse og økonomi) til Universitetsbyen.

Udviklings- og byggeprojekter

Ud over de nævnte milepæle indeholder arbejdet med fremtidens universitet også en række konkrete udviklings- og byggeprojekter inddelt i emnerne; Forskning, uddannelse, samarbejde, bæredygtighed, fælles faciliteter, infrastruktur (fysisk og teknisk) samt rokader. Læs om de konkrete udviklings- og byggeprojekter

Hvem arbejder med Campus 2.0?

Der er mange vigtige milepæle at holde øje med og flere indbyrdes afhængigheder at være opmærksomme på, når AU’s fysiske udvikling skal planlægges og gennemføres. Derfor arbejdes der på højtryk, både lokalt og centralt på universitetet, hvor en styregruppe, en masterplansgruppe og en campusgruppe understøtter projektets overordnede fremdrift. Læs om organiseringen bag Campus 2.0.

Senest har et møde i styregruppen markeret en vigtig milepæl for især Aarhus BSS. Fakultetet medbragte til mødet en statusrapport, der indeholder dets ønsker og behov i forbindelse med flytningen af Aarhus BSS’s aktiviteter til Universitetsbyen i 2025. Styregruppen drøftede rapporten, som efter yderligere bearbejdning skal danne udgangspunkt for det endelige udbudsmateriale. Læs om BSS’s statusrapport her.

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse, Health, Teknisk/administrativ medarbejder