Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

”Diagnostisk vindue” kan bruges til at sikre tidligere diagnose og behandling

Resultaterne fra et CaP-studie om prædiagnostisk aktivitet hos egen læge før en lungekræftsdiagnose tyder på, at der er et ’’diagnostisk vindue’’, som kan bruges til at sikre tidligere diagnose og dermed tidligere behandling af lungekræft.

22.12.2016 | Dorthe Toftdahl Nielsen

Foto: Colourbox

Hvert år er der godt 4000 nye tilfælde af lungekræft i Danmark, og langt størstedelen dør inden for en 5-årig periode. Viden om brugen af almen praksis i tiden op til diagnosen kan være et vigtigt skridt på vejen til at sikre tidligere diagnose af lungekræft.

Dette studie undersøger den prædiagnostiske aktivitet hos egen læge før en lungekræftdiagnose. Studiet bygger på danske registerdata og omfatter lungekræftpatienter med og uden KOL. Resultaterne viser, at de patienter, der senere fik konstateret lungekræft, havde betydeligt flere konsultationer hos deres egen læge og også fik foretaget flere diagnostiske undersøgelser (f.eks. røntgenbilleder og lungefunktionsundersøgelser) gennem op til ét år før diagnosen end en sammenlignelig baggrundspopulation. Denne stigning sås, uanset hvilket stadie lungekræften havde på diagnosetidspunktet.

Studiet peger på, at størstedelen af patienterne, der siden fik lungekræft, går til læge og bliver undersøgt i tiden op til en lungekræftdiagnose. Resultaterne tyder derfor på, at muligheden for tidligere diagnose og tidligere behandling af lungekræft kan overses, hyppigst hos patienter der i forvejen har lungesymptomer, f.eks. patienter med KOL. Løsningen er formentlig mere efteruddannelse i symptomtolkning og lettere tilgang til mere præcise diagnostiske test, f.eks. lav-dosis CT.

 

Yderligere oplysninger
Postdoc, læge Louise Mahncke Guldbrandt
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis & Forskningsenheden for Almen Praksis
Telefon: 8716 8059
louise.guldbrandt@ph.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, CAP, CAP