Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digital løsning skal gøre det mere enkelt og sikkert at holde styr på forskningsdata

En ny digital løsning er nu på vej til AU-forskere – den skal gøre det nemmere at holde styr på forskningsdata gennem hele forskningsprocessen.

08.09.2021 | Malene Hjulmand Bundgaard

Foto: Unsplash.com

AU udruller en digital løsning, hvor man som forsker kan lagre data. Den skal gøre det lettere for forskere at imødekomme de voksende krav til research data management, som blandt andet er opstået med Open Science og en stigende digitalisering af forskningsdata.

I dag opbevares forskningsdata på forskellige måder, og flere forskere har efterspurgt en sikker løsning, der kan bruges til alle typer data – også følsomme personoplysninger. AU’s nye digitale løsning, der forventes at være i brug i begyndelsen af 2022, kan både bruges til at opbevare, dele, analysere og arkivere alle typer forskningsdata.

Medlem af Forskningsudvalget og prodekan på TECH, Brian Vinter, er en af initiativtagerne til den digitale datalager-løsning. Han kalder det et vigtigt skridt mod bedre vilkår for god research data management på AU.

”Med de nye systemer bliver det mere enkelt for forskerne at leve op til krav fra bevillingsgivere, myndighederne og samarbejdspartnere om at opbevare og dele forskningsdata på en sikker og effektiv måde. AU-forskere vil kunne lagre data i et enkelt system, der overholder alle love og regler”, siger han og tilføjer:

”Ambitionen er, at AU-forskere, forskere fra andre universiteter, erhvervslivet og offentligheden får mere værdi ud af de forskningsdata, der bliver skabt på AU.”

AU’s løsning bakkes op af ny national strategi

Behovet for god research data management understøttes af en ny national strategi for data management, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen netop har offentliggjort. Strategien udspringer af EU’s beslutning om, at europæiske universiteters data skal deles åbent – både med andre forskere og med verdenssamfundet generelt – det, vi også kender som Open Science. Strategien peger bl.a. på behovet for en teknisk infrastruktur som den, AU nu snart kan tilbyde alle universitetets forskere. Når løsningen er klar, vil forskere modtage mere information om, hvordan løsningen kan bruges i praksis.

Strategien peger også på behovet for en såkaldt supportinfrastruktur, hvor forskere kan få assistance til data management i alle faser af forskningsprocessen. I den forbindelse er det værd at fremhæve, at Aarhus Universitet barsler med flere initiativer, som kan støtte forskere i at praktisere god research data management gennem hele forskningsprocessen. Planen er bl.a.  at tilbyde kompetenceudvikling på området og løbende udbygge AU’s website, https://au.dk/rdm, med nyttig information om research data management.


FAKTA

Hvad er research data management?

Research data management handler om, hvordan man som forsker organiserer og vedligeholder den data, der bliver skabt i løbet af forskningsprocessen, herunder hvordan man deler og arkiverer data, når forskningsprojektet er færdigt. Research data management er en løbende aktivitet gennem hele forskningsprocessen. Læs mere på https://au.dk/rdm.

Hvad er Open Science?

Open Science er en bevægelse inden for videnskaben, der lægger vægt på gennemsigtighed i alle faser af videnskaben, fra indsamling af empiri, til den endelige udgivelse af resultater. Læs mere på https://library.au.dk/forskere/openscience/      

Forskning, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet