Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitalt løft af undervisningen på Aarhus Universitet

Aarhus Universitets bestyrelse har trykket på startknappen for en ny digital indsats, der skal udbrede anvendelsen af teknologi i undervisningen – også kaldet Educational IT. Der er foreløbig afsat 60 millioner kroner.

20.12.2017 | Camilla Schrøder

En af de store gevinster ved EDU IT er udsigten til at styrke den forskningsbaserede undervisning. Med en udvidelse af det digitale læringsrum, skaber man grobund for en mere kvalificeret kontakt mellem underviserne og de studerende. FOTO: Anders Trærup

Ambitionen er at bidrage til at hæve kvaliteten af undervisningen og den tid, undervisere og forskere har sammen med de studerende, så der bliver mere plads til dialog, vejledning og feedback, og så læringen bliver mere aktiv, inddragende og alsidig.

Eksempler på teknologisk baseret undervisning er blandt andet online træning i redskabsfag, podcasts, gruppeøvelser i online forum og ”flipped classroom”. På Aarhus Universitet kan studerende i dag eksempelvis træne grundlæggende matematiske kompetencer i et online læringsværktøj og gennemføre dele af et metodefag som onlinekursus bl.a. med instruktionsvideoer.

Educational IT består dels af en teknologisk platform, dels af løbende opkvalificering af undervisernes og de studerendes arbejde, og med satsningen skal arbejdet nu systematiseres og udbredes på universitetet. I samarbejde med fagmiljøerne og de fire universitetspædagogiske centre etableres en hub for educational IT, som skal sikre en systematisk indsats på tværs af universitetet. Hub’en bliver eksperimentarium for udvikling af undervisningsmodeller og stiller videoproduktionsfaciliteter, teknisk support og et eksperimentelt undervisningslokale til rådighed.

Prorektor ved Aarhus Universitet Berit Eika står i spidsen for satsningen. Hun fremhæver høj studieintensitet, fastholdelse og et større læringsudbytte som gevinster ved at øge brugen af teknologi i undervisningen. Hun understreger samtidig, at udvidelsen af det digitale læringsrum er et supplement til den fysiske undervisning på campus.

Læs hele udmeldingen 

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab