Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EDU-IT: Få penge til at digitalisere undervisning

Anden ansøgningsrunde til Healths EDU-IT-pulje begynder nu. Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted opfordrer undervisere til at søge midler til digitalisering af næste års undervisning. Ansøgningsfristen er den 1. december 2018.

26.10.2018 | Anton Brander Lichtenberg

Anden ansøgningsrunde til Healths EDU-IT-pulje begynder nu. Ansøgningsfristen er den 1. december 2018. Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

Anden ansøgningsrunde til Healths EDU-IT-pulje begynder nu. Ansøgningsfristen er den 1. december 2018. Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

Nu kan undervisere søge midler fra en ny pulje på 500.000 kroner, der er dedikeret til at digitalisere undervisningen på Health. Ansøgningsfristen er den 1. december, og man kan søge til initiativer, som finder sted i 2019.

”Hver gang vi kan øge de studerendes læringsudbytte ved at inkorporere nye digitale værktøjer, vil vi gøre det. Fakultetets undervisere kender deres egne områder bedst, og derfor ligger serveretten hos dem, men jeg opfordrer til, at EDU-IT-puljen ses som en mulighed for at være kreativ og nyskabende til gavn for de studerende,” siger prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted.

På hele AU satser man i øjeblikket på at implementere IT-baserede læringsteknologier. I alt er der øremærket 60 millioner kroner til EDU-IT på hele universitetet i perioden 2018 - 2023.

Ansøgninger vurderes ud fra tre kriterier

Ansøgninger om midler fra EDU-IT-puljen vurderes ud fra kriterierne kvalitet, gennemslagskraft og bredde. Kvalitet i ansøgningen betyder, at ansøgningen i tilstrækkelig grad skal indeholde pædagogiske og didaktiske overvejelser.

”I ansøgningerne skal vi kunne se, hvad det specifikke formål er med at gøre dele eller hele undervisningen digital. Det kan for eksempel være initiativer, der lægger op til et bedre samspil mellem de studerende, bygger bro mellem teoretisk og praktisk læring eller gør undervisningen mere dynamisk og dialogbaseret,” siger leder af det prægraduate område i CESU, Liza Strandgaard.

De to andre ansøgningskriterier, gennemslagskraft og bredde, handler om, hvor mange kurser eller studerende idéen omfatter. Det er et mål, at EDU-IT implementeres jævnt på så mange af Healths uddannelser som muligt.

Lektor fik bevilling til EDU-IT-kursus hos CESU

I første ansøgningsrunde modtog lektor Bodil Hammer Bech sammen med fire kollegaer en bevilling til et kursus hos CESU om, hvordan de ved at bruge digitale værktøjer kunne øge studenteraktiveringen i faget epidemiologi og biostatistik. Faget indgår på tre uddannelser på Institut for Folkesundhed og på bacheloruddannelsen i medicin.

”Nu har vi fået inspiration til, hvordan vi kan implementere EDU-IT i faget. I løbet af det kommende år vil vi udvikle kursusmateriale til digital peer-feedback i forbindelse med case-opgaver, som de studerende skal løse i grupper, og så ser vi også gode muligheder i at bruge online tests,” siger lektor Bodil Hammer Bech.

Brug af video med specifikke formål kan imødekommes

Flere initiativer fra første ansøgningsrunde handlede om at implementere video. Men før en ansøgning om at bruge video kan imødekommes, skal der være et konkret formål.

Enkelte ansøgere fik eksempelvis resurser til at producere video, der viser studerende, hvordan man skal agere i praksis.

Lektor Helle Hasager Damkier fra Institut for Biomedicin fik en bevilling til at producere videosekvenser for at vise, hvordan man bruger instrumenter i undervisningen i dissektion. En anden godkendt ansøgning, der indeholdte brug af video, kom fra professor Hans Kirkegaard fra Institut for Klinisk Medicin. Han fik resurser til at illustrere håndgreb i praksis i undervisningen i akutmedicin.

Projekter, der typisk blev afvist i første ansøgningsrunde, var simple videooptagelser af forelæsninger.

Sådan søger du midler fra EDU-IT-puljen

Man søger midler fra 2019-puljen ved at bruge dokumentet Ansøgningsskema EDU IT, Health. CESU har lavet vejledningen Pulje til EDU IT-satsning, som interesserede kan bruge til at kvalificere deres ansøgninger. Undervisere, kursusledere, uddannelsesledere og andre med ansvar for at designe kurser kan søge.

I 2018 lå bevillingernes størrelse mellem 15.000 og 47.000 kroner per projekt, men der er ingen grænse for, hvor små eller store beløb man kan søge.

Læs mere om Healths EDU-IT-satsningCESU’s hjemmeside.

Kontakt

Leder af det prægraduate område Liza Strandgaard
Aarhus Universitet, Health – Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
Mail: lis@cesu.au.dk
Mobil: 20 33 47 77

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mail: charlotte.ringsted@au.dk
Mobil: 93 50 82 22

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Talentudvikling, Institut for Klinisk Medicin