Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EDU IT-indsatsen tager form

Indsatsen for at øge brugen af IT i AU’s undervisning tager form. Lederen og de første medarbejdere er nu på plads for den tværgående hub, der sammen med de pædagogiske centre skal sikre underviserne den rette støtte. Også arbejdet med at forbedre Blackboard er sat i gang.

25.01.2018 | Camilla Schrøder

FOTO: Anders Trærup

Som et led i AU’s samlede digitaliseringssatsning vedtog bestyrelsen i december at investere 60 mio. kr. i at udbrede anvendelsen af teknologi i undervisningen. Her blev det besluttet, at der i tæt samarbejde mellem uddannelsesudvalget, fagmiljøerne og de fire universitetspædagogiske centre etableres en hub for educational IT.

Nu er de praktiske rammer omkring hub’en også besluttet. Den får til huse på Trøjborgvej i bygning 1910, hvor der vil blive bygget et særligt rum med blandt andet it- og videofaciliteter. Til en start skal tre medarbejdere fra AU Uddannelse og to medarbejdere fra AU IT, hvor den ene rekrutteres udefra, arbejde fuld tid i det nye team. Dertil kommer en ny leder, som netop er ansat og tiltræder stillingen pr. 1. april.

Den nye leder, Anders Hyldig, er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og kommer fra en stilling som forlagschef hos Clio Online i København. Her har han gennem de seneste knap 10 år oparbejdet indgående kendskab til digitalisering af uddannelsessektoren kombineret med stor it-didaktisk indsigt. Hans primære opgave bliver at binde projektet sammen på tværs og varetage den daglige ledelse af EDU IT hub’en.

Hub’en er både en støttefunktion for underviserne og et eksperimentarium for anvendelsen af nye læringsteknologier i undervisningen. Dertil kommer ansvaret for at koordinere og sikre fremdrift i indsatsen på tværs af universitetet.

Forbedringer af Blackboard er på vej

Prorektor Berit Eika glæder sig over de konkrete skridt, der nu er taget.

”Den organisatoriske ramme og det brede samarbejde er afgørende for, at underviserne kan få den rette støtte til at anvende nye læringsteknologier i den forskningsbaserede undervisning. Derfor er jeg glad for, at der nu tegner sig et stærkt team i hub’en og på de pædagogiske centre til at drive indsatsen fremad”, siger hun.

Teamet bag hub’en går i gang med arbejdet i marts og forventes at kunne flytte sammen på Trøjborgvej efter sommerferien.

Fra dag ét vil der ligge et prioriteret arbejdsprogram klar for Blackboard med det formål at forbedre brugeroplevelsen for undervisere og studerende. Fakulteterne har allerede indgivet 65 ønsker til forbedringer. I løbet af februar måned vil forslagene begynde at blive prioriteret og efterfølgende omsat til konkrete opgaver, som hub’ens medarbejdere kan tage fat på. Ambitionen er i løbet af 2018 at skabe en solid infrastruktur for de kommende års investeringer i læringsteknologier på AU.

Det er fortsat udvalget for uddannelse, der har den overordnede ledelse af EDU IT-indsatsen, som skydes officielt i gang ved et kick off-arrangement den 13. marts.                                                                         


FAKTA om EDU IT på Aarhus Universitet

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har afsat 60 mio. kr. i perioden 2018-2023 til arbejdet med læringsteknologi. Satsningen forventes at blive integreret i universitetets strategiske rammekontakt og implementeres med handleplaner på fakulteterne.

Investeringen omfatter redesign af undervisningsforløb, prioritering og tilpasning af teknologiske læringsværktøjer samt kompetenceudvikling og anerkendelse af excellent undervisning.

En EDU-IT Hub bliver fælles koordinerende støtteenhed, som skal samarbejde med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af teknologi i undervisningen. Aktiviteter omfatter bl.a.:

  • Udvikling, test og implementering af læringsteknologi
  • Øget brugervenlighed i universitetets fælles læringsplatform Blackboard
  • Samarbejde om udvikling af undervisning
  • Etablering af eksperimentelt undervisningslokale
  • Hjælp til videoproduktion
  • Allokering af projektmidler bl.a. til redesign af undervisningen i fagmiljøerne

EDU IT Hub’en bemandes foreløbig af seks medarbejdere, herunder specialister inden for teknologi og generalister, der står for koordinering og implementering. Hub’en begynder i praksis sit virke fra marts 2018. 

Uddannelse, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab