Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EDU-IT: Nu kan du søge puljemidler

Brænder du for at udvikle undervisning, og har du en god idé til et projekt, som eksperimenterer med digitale læringsteknologier i undervisningen? Så kan du nu og frem til den 12. oktober igen søge om at få del i universitetets EDU-IT-puljemidler.

11.09.2020 | Kristoffer Jakobsen

Alle undervisere med gode idéer opfordres til at søge midler fra EDU-IT-puljen. Ansøgningsfristen er 12. oktober, og midlerne kan bruges fra januar 2021. Foto: Anders Trærup

Hvis coronakrisen har lært os noget, så er det, at den fysiske undervisning på campus er uundværlig. Men krisen har også for alvor sat turbo på behovet for at udvikle den digitale undervisning og bekræftet, at klog brug af nye digitale læringsteknologier er væsentlig, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre vores undervisning.

Og det er lige netop målet for Aarhus Universitets EDU-IT-satsning. Der er i perioden 2018-2024 afsat særlige puljemidler til nye projekter, og nu kan medarbejdere for tredje år i træk søge om midler til at finansiere gode idéer. Prorektor Berit Eika står i spidsen for satsningen.

”Digitaliseringen af undervisningen er ikke et mål i sig selv, men når vi sætter udviklingen af vores undervisning i førersædet, er en god anvendelse af digitale læringsteknologier afgørende for, at vi kan tilbyde en tidssvarende og motiverende undervisning, der øger læringsudbyttet”, siger hun.

De seneste års bevillinger viser, at mulighederne er mange og omfatter projekter lige fra håndteringen af en virtual reality robotarm til indførelsen af multiple choice i undervisningen.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden bygger videre på vores erfaringer og lader os inspirere af hinanden, så vi sammen kan skubbe udviklingen i den rigtige retning,” siger Berit Eika.

Bedre e-læring for medicinstuderende

Ét af de projekter, som fik tildelt EDU-IT-puljemidler i år, er søsat af Mette Kjærgaard Nielsen, ekstern lektor på Institut for Folkesundhed. Projektet skal bygge bro mellem teori og praksis ved at forstærke e-læringsdelen på kurset almen medicin for 12. semesters medicinstuderende.

Med projektet er store dele af det teoretiske materiale lagt ud som små videoer i Blackboard. Det giver blandt andet de studerende mulighed for nemt at genbesøge materialet og hurtigt orientere sig i både teoretiske og praktiske oplysninger. Samtidig giver projektet de studerende mulighed for at diskutere med hinanden på online padlets, når de eksempelvis er på klinikophold forskellige steder.

Mette Kjærgaard Nielsen, arkitekten bag projektet, glæder sig til at følge projektets effekt på de studerendes læring:

”Jeg håber, at projektet giver de studerende et større overblik og frigiver overskud til, at de kan koncentrere sig fuldt ud om selve klinikopholdet, og hvordan de håndterer og kommunikerer med patienten. Undervisningen kommer ganske enkelt op på et højere læringsniveau,” siger hun.

Quiz i pædagogisk sociologi

På uddannelsen pædagogisk sociologi er Tom Gislev Kjærsgaard fra CUDiM en af kræfterne bag et projekt, som netop er skubbet i gang med EDU-IT-puljemidler. De studerende på forløbet får adgang til et digitalt quizsystem, hvor de kan afprøve deres viden og modtage direkte skriftlig feedback. De studerende får ikke kun at vide, om de svarer rigtigt eller forkert, men også supplerende feedback, såsom hvor de kan læse mere, eller hvor i litteraturen de skal søge for at finde det rigtige svar.

”Den studerende får et skub i den rigtige retning i stedet for bare at få af vide, at det ikke er rigtigt,” siger Tom Gislev Kjærsgaard.

Meningen er, at feedbacken bliver mere formativ og ikke handler om at teste, hvad den studerende kan, men at sørge for, at den studerende får et overblik over teorien. Netop derfor kalder Tom Gislev Kjærsgaard og hans samarbejdspartnere det en quiz og ikke en test.

Projektets hovedformål er at supplere den almindelige undervisning og interaktionen med underviseren, siger Tom Gislev Kjærsgaard:

”Det giver de studerende et andet sted at gå hen end til underviseren, som man kun har begrænset adgang til i løbet af ugen. Med quizzen kan man få direkte feedback til sin forståelse af teksten. Det erstatter ikke undervisningen eller interaktionen med underviseren, men det supplerer det tekstarbejde, man har som studerende, og som fylder meget.”

Søg om midler til dit projekt nu

Og hvis man går med et projekt i maven, så er det med at få søgt midlerne, mener han:

”Hvis man synes, at der er noget super interessant, man gerne vil bruge noget tid på at udforske og undersøge med sin undervisning, synes jeg bestemt, man skal søge om midlerne.”

Også Mette Kjærgaard Nielsen vil opfordre andre undervisere til at søge om EDU-IT-midlerne.

”Det giver fokus og tid til at få skabt en ny og bedre ramme for ens kursus, som forbedrer de studerendes vilkår for at lære noget,” siger hun.

Alle undervisere med gode idéer opfordres til at søge midler fra EDU-IT-puljen. Ansøgningsfristen er 12. oktober, og midlerne kan bruges fra januar 2021.

Læs mere om, hvordan du søger midler til dit projekt i 2021


FAKTA om EDU-IT på AU

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har afsat 60 mio. kr. i perioden 2018-2024 til arbejdet med læringsteknologi.

EDU-IT Hub’en er den fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med anvendelsen af teknologi i undervisningen. Fra den 1. oktober bliver de en fast enhed i det nye fælles universitetspædagogiske center. Aktiviteter omfatter bl.a.:

  • Udvikling, test og implementering af læringsteknologi
  • Øget brugervenlighed i universitetets fælles læringsplatform
  • Samarbejde om udvikling af undervisning
  • Etablering af eksperimentelt undervisningslokale
  • Hjælp til videoproduktion
  • Allokering af projektmidler bl.a. til redesign af undervisningen i fagmiljøerne

 For mere information om EDU-IT og puljemidlerne kontakt Anders Hyldig, leder af EDU-IT på AU eller Troels Pedersen, pædagogisk konsulent i EDU-IT-enheden.

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Ekstern målgruppe