Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efter fraflytning: Der er lokaler nok

Udsigten til at miste auditorier og undervisningslokaler ved fraflytning af bygninger i Universitetsparken og på Nørrebrogade har vakt bekymring. Men der er lokaler nok, lyder det fra en arbejdsgruppe nedsat af fakultetsledelsen. Ydertimerne skal bare udnyttes bedre.

22.06.2018 | Ulla Krag Jespersen

Studerende og undervisere vil opleve undervisningsdage, der i nogle tilfælde starter tidligere og slutter senere end vanligt. Foto: Poul Ib Henriksen

Har vi lokaler nok? Kombinationen af flere studerende og fraflytningen af en række bygninger i Universitetsparken, på Nørrebrogade og på Asylvej har fået undervisere og ledelse på Health til at stille sig selv og hinanden spørgsmålet med stigende hyppighed og bekymring.

Fakultetsledelsen nedsatte derfor i april en arbejdsgruppe, som fik til opgave at vurdere, om bortfaldet af lokaler og auditorier sammen med en stigende studentermasse ville skabe problemer for fakultetet.

Nu foreligger det korte og beroligende svar: Der er lokaler nok.

Arbejdsgruppens kortlægning viser, at kapaciteten i de tilbageværende lokaler ikke udnyttes fuldt ud, og at det derfor er muligt at udvide undervisningen her. Analysen er foretaget på baggrund af den eksisterende undervisning sammenholdt med en fremskrivning af studentertallet.

Den ledige kapacitet ligger dog primært i ydertimerne, dvs. i tidsrummene 8-9 og 16-18. I praksis kommer det derfor til at betyde, at studerende og undervisere vil opleve undervisningsdage, der i nogle tilfælde starter tidligere og slutter senere, end man er vant til.

Da der i skemalægningen vil være et større behov for at matche holdstørrelse og lokalekapacitet, vil flere samtidig opleve, at undervisningen ikke altid finder sted på ’hjemadressen’.

Fakultetsledelsen besluttede allerede i 2014, at undervisning kan placeres i tidsrummet 8-18 fra mandag til torsdag og i tidsrummet 8-16 fredag, men det er altså først fra semesterstart 2019, at det bliver nødvendigt at udnytte ydertimerne for at få lokalekabalen til at gå op.

Næsten alle uddannelser på Health er under revision, så forventningen fra Health Uddannelsesforum er, at behovet for lokaler vil ændre sig i takt med, at undervisningen udvikler sig. Health Uddannelsesforum vil derfor holde godt øje med, hvordan denne udvikling påvirker lokalebehovet.

Arbejdsgruppen, som har analyseret data om udnyttelsesgrad og vurderet lokalesituationen, består af repræsentanter fra institutterne, CESU og administrationscenteret.

Kontakt

Administrationschef Nikolaj Harbjerg
Mail: nih@au.dk
Mobil: 24 81 00 46    

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder