Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efterårssemester med undervisning på campus

Aarhus Universitet prioriterer undervisning på campus højt, og derfor er udgangspunktet for efterårets undervisning også, at den foregår på universitetet med fysisk tilstedeværelse i den udstrækning, det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

05.08.2020 | Sys Christina Vestergaard

Efterårets undervisning på Aarhus Universitet vil ske i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser - og med afsæt i de rammer og vilkår vil universitetet prioritere, at de studerende får undervisning på campus i efteråret. 

”Vi vil særligt prioritere de nye studerende, så de kommer ind og får lejlighed til at møde deres undervisere personligt – og ikke mindst deres medstuderende. Det er vanskeligt at etablere gode relationer på afstand, og gode relationer er vigtige for studiemiljøet og dermed for indlæringen. Det gælder også for de nuværende studerende. Derfor er det i det hele taget vores plan, at alle studerende skal have mulighed for at komme ind på universitetet til undervisning – som sagt i den udstrækning, det er sundhedsmæssigt forsvarligt”, understreger prorektor Berit Eika og rektor Brian Bech Nielsen.

Der vil dog være fag, hvor en del af undervisningen under alle omstændigheder vil skulle afholdes online. Den enkelte studerende vil få besked om efterårets undervisning via de sædvanlige kanaler.

I øjeblikket er der stigende smittetryk i Danmark, og særligt i Aarhus er der grund til at følge udviklingen af corona-smitten nøje.

”Vi følger udviklingen tæt og tager bestik af, om den skulle give anledning til at ændre på undervisningsaktiviteterne i efteråret”, siger prorektor og rektor.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab