Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elevkvoter: Aarhus Universitet har uretmæssigt fået bøde

Aarhus Universitet har gennem længere tid været i dialog med involverede myndigheder for at rette op på en fejlagtig opgørelsesmetode, som har udløst en bøde, alene fordi to systemer ikke taler sammen. Universitetet mere end opfylder sine måltal for, hvor mange elever universitetet tager ind.

13.08.2019 | Signe Opstrup

Aarhus Universitet har modtaget en meddelelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om at indbetale et såkaldt bidrag på 540.000 kroner for ikke at tage elever nok ind. Universitetet har ikke betalt denne ’bøde’, da der er tale om en klar fejl. I den opgørelse, som ligger til grund for bøden, er der ingen elever registreret på universitetet, men faktisk har universitetet ansat flere elever end det måltal, der er udstukket.

Hvert år får Aarhus Universitet i lighed med en lang række andre virksomheder et måltal for, hvor mange elever, universitetet skal ansætte. Måltallet afhænger bl.a. af, hvor mange ”faguddannede medarbejdere” universitetet har.

Fællestillidsmand for TAP på Aarhus Universitet, Lotte Thue Pedersen, fortæller at man på universitetet arbejder aktivt med at sikre, at måltallene er opfyldt, for man vil rigtig gerne disse elever.

”Det er noget ironisk, at AU kan ende med at få en bøde for ikke at opfylde elevkvoten, når kvoten til fulde er opfyldt og endda mere til. AU tager flere elever, end kvoten tilsiger. Derudover har man på AU arbejdet i et år på at få de relevante myndigheder til at rette den registreringspraksis, som ligger til grund for beregningsfejlen, men det er ikke blevet imødekommet,” siger Lotte Thue Pedersen og tilføjer:

”Det er simpelthen ikke i orden, når AU i flere medier fremhæves i denne sammenhæng. Man burde i stedet bruge spaltepladsen på at fortælle den gode historie om AU’s ambitioner på elevområdet.”

Fejlbehæftet opgørelsesmetode

Fejlen bunder i, at Aarhus Universitet tilbage i 2011 blev rådgivet af Moderniseringsstyrelsen til at få et fælles CVR-nummer efter fusionerne og samtidig beholde AU’s gamle CVR-nummer. Det blev så konverteret til et SE-nummer. Mens eleverne er registreret på det ene nummer, bliver antallet af faguddannet personale registreret på det andet. Derfor ser det ud, som om universitetet slet ikke har elever. Universitetet har gennem måneder gjort opmærksom på, at der er brug for at samkøre de to datasæt for at få et retvisende billede af antallet af elever i forhold til fagpersonale.

”Tallene er simpelthen ikke rigtige” fortæller Universitetsdirektør Arnold Boon, som ærgrer sig over misforståelsen:

”Derfor har vi allerede tidligere på året indgivet en klage over bøden, og vi håber på, at man vil finde en løsning på den fejlagtige opgørelsesmetode. Som uddannelsesinstitution bidrager vi naturligvis til samfundet ved at leve op til vores kvote. Vi værdsætter vores elever, og heldigvis ser vi også, at mange har lyst til at blive på universitetet efter deres elevplads,” fortsætter han.  

Fakta

  • En fejl i opgørelsen af Aarhus Universitets elevantal betyder, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fejlagtigt har opkrævet universitetet en bøde på 540.000 kr.
  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er en ordning, hvor landets virksomheder får bøder eller bonus, alt efter hvor mange elever de ansætter.
  • Universitetet mere end opfylder sine måltal for, hvor mange elever universitetet tager ind.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vicedirektør i AU HR, Anne Lindholm Behnk albe@au.dk.     

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ledelsen