Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emnerne for AU’s prisopgaver for 2016 er offentliggjort

Hvert år kan institutter eller fakulteter på Aarhus Universitet vælge at udskrive et antal prisopgaver, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. Nu er emnerne for næste års prisopgaver offentliggjort.

26.08.2015 | Signe Opstrup

En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det studerende fra Aarhus BSS, der får en særlig chance for at bevise deres akademiske kunnen.

De bedste opgaver præmieres med en medalje af guld eller bedømmelsen ”accessit ”. Guldmedaljen bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis” på forsiden, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

Aarhus Universitets prisopgaver for 2016

I henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005 (kan ses på au.dk/da/63-02.htm) er der udskrevet følgende prisopgaver for 2016:

Institut for Virksomhedsledelse har bedt interesserede studerende skrive ud fra følgende problemstilling:

“Intra- or inter-unit processes of knowledge sharing in different types international organizations”

Besvarelsen afleveres på Aarhus BSS Studier, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021, 8000 Århus C. senest kl. 12.00 onsdag den 31. august 2016.

 

Juridisk Institut har man udskrevet en prisopgave med titlen:

”Ekstraterritorielle menneskerettighedsforpligtigelser”

 Besvarelsen afleveres på Aarhus BSS Studier, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021, 8000 Århus C. senest kl. 12.00 onsdag den 31. august 2016.

Universitetets øvrige fakulteter har ikke ønsket at udskrive prisopgaver for året 2016.

Om prisopgaver ved Aarhus Universitet

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

Besvarelsen afleveres i 3 papireksemplarer. Besvarelsen indleveres under navn.

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Dekanen kan efter indhentet udtalelse fra Akademisk Råd fastsætte, at prisopgavebesvarelser konverteres til et speciale.

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra det kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.

Administrativt, Studerende, Studier på Business and Social Sciences, Enhedsadministration, Uddannelse, Aarhus BSS