Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En enklere og mere tidssvarende personalepolitik

AU’s personalepolitik er blevet revideret på baggrund af kommentarer og forslag fra medarbejdere og ledere. Læs politikken på au.dk/personalepolitik.

01.06.2016 | Signe Opstrup

Den reviderede personalepolitik har været igennem en grundig proces, hvor medarbejdere og ledere via samarbejdsorganisationen, arbejdsmiljøorganisationen og andre samarbejdsfora er blevet hørt. Politikken er nu godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).

Dekan på Aarhus BSS, Thomas Pallesen, som var formand for arbejdsgruppen, udtaler:

”Vi står nu med en slankere og mere tidssvarende personalepolitik. Den gamle personalepolitik var fra 2010 og repræsenterede dengang den første samlede personalepolitik efter fusionerne i 2007. Siden er der jo sket rigtig meget, specielt fra og med 2011, og derfor var det HSU’s vurdering, at der var brug for en revidering af personalepolitikken.”

Om ændringerne i politikken siger han: 

"Det nye i personalepolitikken er, at den er blevet kortere, den er normsættende (i modsætning til regelbaseret), og så skulle den gerne have et sprogligt udtryk, der gør den mere holdbar.”

Den reviderede politik indeholder otte normer, som udgør en ramme for det daglige arbejdsliv. Disse bygger på værdier som tillid, respekt og ordentlighed. Normerne bliver konkretiseret i ni delpolitikker som eksempelvis ’Rekruttering og ansættelse’ og ”Kompetence- og karriereudvikling”.

Delpolitikkerne er gjort kortere og mere tidssvarende, og der er kommet politikker for arbejdsmiljø samt for ligestilling og mangfoldighed. Beskrivelser af administrative procedurer og gentagelse af regler og lovgivning er fjernet. Disser er i stedet blevet indarbejdet i de personaleadministrative retningslinjer, som findes på web. Desuden er politikken blevet nemmere at søge i online og kan tilgås via mobil og tablet.

Normer og politikker omsættes til lokal praksis

Personalepolitikken gælder for alle ansatte på universitetet og udgør en overordnet ramme for det daglige arbejdsliv på AU. Thomas Pallesen ser gerne, at den reviderede personalepolitik bliver et nærværende og brugbart værktøj i hverdagen:

”Vi forestiller os, at personalepolitikken bliver kendt og anvendt lokalt i de enkelte enheder ved, at personalepolitikkens værdier er retningsgivende men også efterlader et rum til lokal udmøntning,” forklarer han.

Det er nu op til de lokale miljøer at anvende personalepolitikken i praksis og få den til at leve i dagligdagen, så politikkens normer og principper kendetegner medarbejdernes daglige arbejdsliv. Hvornår og hvordan man lokalt ønsker at arbejde med personalepolitikken, beslutter den enkelte enhed selv. Det kan være en naturlig anledning at forholde sig til personalepolitikken i sammenhæng med opfølgning på resultaterne af den psykiske APV.

Fakta om den reviderede personalepolitik

  • Formålet er at skabe trivsel på arbejdspladsen, og at give alle medarbejdere de bedst mulige betingelser for en kompetent og effektiv løsning af universitetets opgaver.
  • Består nu af 8 normer og 9 delpolitikker, suppleret med tilhørende personaleadministrative retningslinjer.
  • Er gjort enklere og kortere og er i højere grad holdnings- og værdibaseret med plads til lokal udmøntning.
  • Er tilføjet politikker for arbejdsmiljø, ligestilling og mangfoldighed.
  • Er tilgængelig på hjemmesiden i både en søgbar og printvenlig version og kan tilgås via mobil og tablet.
  • Findes på både dansk og engelsk.

Yderligere oplysninger

  • Læs personalepolitikken www.au.dk/personalepolitik
  • Har du spørgsmål vedr. AU's personalepolitik, kan du kontakte vicedirektør Anne Lindholm Behnk eller udviklingskonsulent Lizzi Edlich, AU HR.

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder