Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En stor indsats under svære betingelser

Kollegial kritik er en livsnerve for et universitet – men den skal ytres med afsæt i gensidig respekt, skriver universitetsledelsen i en besked til TAPerne.

30.06.2014 | Universitetsledelsen

Kære medarbejdere i administrationen

Vi vil gerne gøre det klart for jer, at vi tager afstand fra den meget hårde kritik rettet direkte mod grupper af administrative medarbejdere, der er fremkommet i forbindelse med offentliggørelsen af kommentarerne til ekspertgruppens rapport. Og vi er meget opmærksomme på, at det har givet anledning til meget betydelige og helt forståelige frustrationer hos jer.

I er blevet skydeskive for en kritik, der snarere burde være rettet mod os som ansvarlig universitetsledelse. Flere af kommentarerne er holdt i en tone, der er rå og ikke acceptabel – uanset hvad man mener om universitetets udvikling. Det er ikke foreneligt med den gensidige tillid og respekt mellem medarbejdergrupperne, der skal være i højsædet på universitetet.

Der skal selvfølgelig være plads til uenighed og kollegial kritik – det er en livsnerve for et universitet – men den skal ytres med afsæt i gensidig respekt for hinanden og de opgaver, som vi hver især udfører. Kun derved kan vi leve op til vores fælles ambition om at styrke AU som arbejdsplads og som universitet.

I universitetsledelsen anerkender vi den store og dedikerede indsats, I har ydet for AU – ofte under meget svære arbejdsbetingelser, fordi de rammer, vi som ledelse har sat, har været vanskelige at håndtere.

Det er også vores ansvar som ledere at rette op på de problemer, som er beskrevet i rapporterne. Det går vi i gang med nu, og vi håber, at I, på trods af kommentarerne, vil have mod på at deltage aktivt i processen med indspil både nu og i den høringsproces, som kommer efter sommerferien. 

Vi ser frem til en god proces efter sommerferien. Men inden da ønsker vi jer alle en rigtig god og velfortjent sommerferie.

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Enhedsadministration, Enhedsadministration, Administrativt, Politik og strategi, Politik og strategi